查看完整版本 : 10月29日黃貫中Deliver Live 演唱會▐ BEY二O樓N後D座 FANS CLUB▐ Part 78

dj0012 2010-6-21 13:40

[quote]原帖由 [i]pongleung[/i] 於 2010-6-21 12:09 PM 發表 [url=http://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=255552947&ptid=11571151][img]http://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
第一次睇 , 可惜仍然不是現場演唱

[url=http://www.youtube.com/watch?v=kooQmNJQRio&feature=related]http://www.youtube.com/watch?v=kooQmNJQRio&feature=related[/url] [/quote]
哎吔.. 做咩家駒會[咪咀]架.. :smile_o03:
P.S: 啲歌迷好鬼嘈!!  :smile_o16:

yI=]' 2010-6-21 18:26

[quote]原帖由 [i]dj0012[/i] 於 2010-6-21 01:40 PM 發表 [url=http://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=255561548&ptid=11571151][img]http://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]

哎吔.. 做咩家駒會[咪咀]架.. :smile_o03:
P.S: 啲歌迷好鬼嘈!!  :smile_o16: [/quote]
有時可能係大會所要求:smile_o08:

dj0012 2010-6-21 18:30

[quote]原帖由 [i]yI=]'[/i] 於 2010-6-21 06:26 PM 發表 [url=http://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=255593636&ptid=11571151][img]http://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]

有時可能係大會所要求:smile_o08: [/quote]

你個家駒 GIF 好"麻甩"呀~~ :lol

yI=]' 2010-6-21 18:42

[quote]原帖由 [i]dj0012[/i] 於 2010-6-21 06:30 PM 發表 [url=http://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=255593978&ptid=11571151][img]http://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]


你個家駒 GIF 好"麻甩"呀~~ :lol [/quote]
好過街坊feel既家駒:smile_03:

dj0012 2010-6-21 18:48

[color=#A0522D][size=3][font=Impact][b][u]屬於 Beyond 的六月天[/u][/b][/font][/size][/color] :)
[img]http://uploadpic.org/pic-71649-720.jpg[/img]  [img]http://uploadpic.org/pic-71655-720.jpg[/img]   [img]http://uploadpic.org/pic-71654-720.jpg[/img]
[img]http://uploadpic.org/pic-71648-720.jpg[/img]   [img]http://uploadpic.org/pic-71650-720.jpg[/img]

[img]http://uploadpic.org/pic-71643-720.jpg[/img]

[img]http://uploadpic.org/pic-71656-720.jpg[/img]

[img]http://uploadpic.org/pic-71657-720.jpg[/img]
[img]http://uploadpic.org/pic-71646-720.jpg[/img]

[img]http://uploadpic.org/pic-71644-720.jpg[/img]

dj0012 2010-6-21 18:51

[quote]原帖由 [i]yI=]'[/i] 於 2010-6-21 06:42 PM 發表 [url=http://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=255595353&ptid=11571151][img]http://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]

好過街坊feel既家駒:smile_03: [/quote]
WoO~! 當年家駒 著 Levi's 啊! 有啲貨~~ :smile_47:

yI=]' 2010-6-21 18:55

[quote]原帖由 [i]dj0012[/i] 於 2010-6-21 06:51 PM 發表 [url=http://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=255596218&ptid=11571151][img]http://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]

WoO~! 當年家駒 著 Levi's 啊! 有啲貨~~ :smile_47: [/quote]
原來當年已經有Levi's :smile_53:

dj0012 2010-6-21 19:01

[quote]原帖由 [i]yI=]'[/i] 於 2010-6-21 06:55 PM 發表 [url=http://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=255596628&ptid=11571151][img]http://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]

原來當年已經有Levi's :smile_53: [/quote]

Levi's 好耐歷史架喇.. 仲早過嗰啲咩 York..
想當年 Levi's 真係好貴.. 啲牛仔褲閒閒成二, 三仟蚊條, 唔係人人著得起.


BTW 買一條可以著幾年~


不過而家除咗牛仔褲同牛仔裙之外, 其他嘢都係大陸做, 所以幾佰蚊都可以買到件衫.
我仲買過一對 Levi's 嘅布鞋, 盛惠 $299~~ :lol

yI=]' 2010-6-21 19:10

[quote]原帖由 [i]dj0012[/i] 於 2010-6-21 07:01 PM 發表 [url=http://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=255597306&ptid=11571151][img]http://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]


Levi's 好耐歷史架喇.. 仲早過嗰啲咩 York..
想當年 Levi's 真係好貴.. 啲牛仔褲閒閒成二, 三仟蚊條, 唔係人人著得起.


BTW 買一條可以著幾年~


不過而家除咗牛仔褲同牛仔裙之 ... [/quote]
哇.. 二, 三仟蚊條:smile_29: :smile_29: :smile_29: :smile_29: :smile_29:

jackypeople 2010-6-21 19:14

[url]http://www.youtube.com/watch?v=6oIAowm51Pg[/url]
Beyond情人

點解阿賢右隻手會唔郁既.................
其實咩黎架!!

dj0012 2010-6-21 19:36

[quote]原帖由 [i]yI=]'[/i] 於 2010-6-21 07:10 PM 發表 [url=http://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=255598277&ptid=11571151][img]http://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]

哇.. 二, 三仟蚊條:smile_29: :smile_29: :smile_29: :smile_29: :smile_29: [/quote]
咁講真. 嗰啲真係靚料嚟, 好過而家嗰啲"十九"牌子喇, 香港/ 日本造嘅都要仟幾二仟蚊條, 有啲仲三, 四仟 Tim.. 仲要料又唔靚無 Cutting ~ 啲人仲要係咁追捧.. :smile_19:


反而 Levi' s 真係外國入口貨先~ 著到上身個 Pat 形 同個腿真係靚好多~~ 又襟著~ :$
p.s: Miss Sixty 啲褲都好靚架~ :P

[[i] 本帖最後由 dj0012 於 2010-6-21 07:42 PM 編輯 [/i]]

yI=]' 2010-6-21 20:04

[quote]原帖由 [i]dj0012[/i] 於 2010-6-21 07:36 PM 發表 [url=http://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=255601097&ptid=11571151][img]http://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]

咁講真. 嗰啲真係靚料嚟, 好過而家嗰啲"十九"牌子喇, 香港/ 日本造嘅都要仟幾二仟蚊條, 有啲仲三, 四仟 Tim.. 仲要料又唔靚無 Cutting ~ 啲人仲要係咁追捧.. :sm ... [/quote]
咁始終都係一分錢一分貨:victory: ..

siusuiyuen23 2010-6-24 11:01

黃 家 強 深 情 家 書   遙 送 天 國

親 愛 的 二 哥 ( 家 駒 ) :

轉 眼 間 便 過 了 九 年 了 , 仍 然 記 得 從 前 的 一 切 , 你 說 過 甚 麼 、 做 過 甚 麼 , 還 是 清 清 楚 楚 , 恍 如 昨 天 。

這 些 年 來 , 人 在 不 知 不 覺 間 成 長 , 好 想 知 道 今 天 的 你 是 如 何 的 模 樣 。 你 走 了 之 後 , 媽 媽 對 我 的 關 心 比 以 前 多 了 , 我 明 白 媽 媽 的 心 情 , 失 去 一 個 疼 愛 的 兒 子 , 偏 偏 他 是 那 麼 有 成 就 的 ( 在 家 裡 你 是 最 出 色 的 ) , 對 其 他 兒 子 便 格 外 留 神 , 擔 心 再 有 甚 麼 意 外 發 生 , 這 對 我 來 說 , 就 變 成 無 形 的 壓 力 。 雖 然 家 人 沒 期 望 我 能 像 哥 哥 一 樣 本 事 , 但 我 內 心 仍 是 不 斷 掙 扎 , 希 望 自 己 可 以 彌 補 這 個 缺 陷 。

你 的 離 開 , 令 家 裡 少 了 一 份 溫 暖 , 以 往 每 逢 假 日 , 一 家 人 吃 飯 都 是 挺 熱 鬧 的 , 話 題 不 絕 。 一 來 可 能 是 我 多 心 , 二 來 家 裡 的 人 確 是 少 了 , 細 家 姐 與 姐 夫 已 移 民 外 地 , 家 裡 雖 未 至 於 冷 清 , 但 始 終 欠 了 點 甚 麼 似 的 。

爸 媽 年 紀 漸 大 , 媽 媽 呢 , 你 不 用 太 擔 心 , 她 每 天 都 可 以 打 牌 消 磨 時 間 , 只 要 控 制 血 糖 便 一 切 無 礙 了 。 爸 爸 健 康 很 好 , 但 聽 大 哥 說 , 他 有 時 一 個 人 在 家 裡發 呆 , 真 的 令 人 擔 憂 , 怕 他 患 老 人 癡 呆 。 還 記 得 小 時 候 老 爸 有 很 多 好 友 , 想 到 現 在 , 唉 … … 歲 月 不 饒 人 , 我 們 做 兒 女 的 , 惟 有 盡 心 盡 力 去 填 補 他 的 空 虛 。 假 日 大 家 姐 會 找 朋 友 回 家 陪 老 爸 打 他 剛 學 會 的 台 灣 麻 雀 , 間 中 我 也 會 落 場 , 但 總 是 輸 多 贏 少 。 因 為 我 們 沒 有 太 多 時 間 陪 他 , 便 安 排 他 參 加 一 些 活 動 , 你 老 爸 也 真 不 賴 , 已 學 會 一 套 太 極 拳 , 還 開 始 想 學 上 網 呢 !

自 你 去 後 , 很 多 人 對 Beyond 都 有 不 同 的 看 法 , 有 人 說 三 個 人 的 Beyond 已 不 能 像 以 往 般 做 到 好 音 樂 , 就 算 是 喜 歡 Beyond , 也 只 會 喜 歡 昔 日 四 人 組 合 時 代 的 Beyond , 若 是 喜 歡 今 日 的 Beyond , 就 似 乎 顯 得 沒 品 味 和 愚 昧 … … 我 們 真 的 那 樣 一 蹶 不 振 嗎 ? 又 有 幾 多 人 明 白 我 們 的 努 力 ? 要 知 道 , 有 些 東 西 失 去 了 是 永 遠 無 法 尋 回 的 , 何 況 是 一 個 傑 出 的 人 ! 我 沒 勉 強 大 家 繼 續 聽 現 在 的 Beyond , 但 仍 希 望 可 給 我 們 一 點 時 間 和 空 間 , 讓 我 們 重 新 實 現 音 樂 的 理 想 。

Beyond 分 開 發 展 也 接 近 三 年 了 , 雖 然 分 開 是 遲 早 的 問 題 , 但 當 時 還 是 沒 有 心 理 準 備 , 那 一 刻 , 感 覺 很 彷 徨 , 唯 一 支 持 自 己 堅 持 下 去 的 , 就 是 音 樂 。 我 現 在 才 發 表 第 一 張 個 人 唱 片 , 起 初 希 望 推 出 一 張 純 音 樂 的 , 不 過 我 明 白 理 想 與 現 實 難 以 並 存 , 但 我 相 信 總 會 有 實 現 的 一 天 。 現 在 不 再 想 那 麼 多 了 , 一 心 一 意 做 好 這 張 唱 片 , 希 望 用 誠 意 打 動 每 一 個 對 音 樂 有 要 求 的 人 。

二 哥 , 很 感 謝 你 帶 我 進 入 音 樂 的 世 界 , 令 我 知 道 人 生 的 意 義 。

祝 你 愉 快 !

弟   家 強

yI=]' 2010-6-24 17:12

[quote]原帖由 [i]siusuiyuen23[/i] 於 2010-6-24 11:01 AM 發表 [url=http://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=255927812&ptid=11571151][img]http://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
黃 家 強 深 情 家 書   遙 送 天 國

親 愛 的 二 哥 ( 家 駒 ) :

轉 眼 間 便 過 了 九 年 了 , 仍 然 記 得 從 前 的 一 切 , 你 說 過 甚 麼 、 做 過 甚 麼 , 還 是 清 清 楚 楚 , 恍 如 昨 天 。 ... [/quote]
感覺上家駒仲係我地身邊咁:smile_o06:

dj0012 2010-6-27 20:14

請 30 號會我地上去嘅朋友仔 02:30 pm 晌油塘地鐵站近油塘廣場出口等~ :smile_15:  到時大家電聯~ :$

siusuiyuen23 2010-6-28 16:03

[quote]原帖由 [i]dj0012[/i] 於 2010-6-21 06:48 PM 發表 [url=http://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=255595870&ptid=11571151][img]http://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
屬於 Beyond 的六月天 :)
[img]http://uploadpic.org/pic-71649-720.jpg[/img]  [img]http://uploadpic.org/pic-71655-720.jpg[/img]   [img]http://uploadpic.org/pic-71654-720.jpg[/img]
[img]http://uploadpic.org/pic-71648-720.jpg[/img]   http://uplo ... [/quote]
GOOD~永遠念家駒

siusuiyuen23 2010-6-28 16:04

[quote]原帖由 [i]dj0012[/i] 於 2010-6-27 08:14 PM 發表 [url=http://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=256312108&ptid=11571151][img]http://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
請 30 號會我地上去嘅朋友仔 02:30 pm 晌油塘地鐵站近油塘廣場出口等~ :smile_15:  到時大家電聯~ :$ [/quote]
請不要再遲到:smile_15:

dj0012 2010-6-28 16:53

[quote]原帖由 [i]siusuiyuen23[/i] 於 2010-6-28 04:04 PM 發表 [url=http://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=256411922&ptid=11571151][img]http://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]

請不要再遲到:smile_15: [/quote]

我不會的. 因為我約了K 仔 & 滴完食 Lunch. :smile_35:

jackypeople 2010-6-29 00:32

亞視而家做beyond 96live!!

蒙查查 2010-6-29 02:37

係呀
好正:smile_o05:

bendie3410 2010-6-29 14:47

[url=http://www.youtube.com/watch?v=bItVP-zxzmE]http://www.youtube.com/watch?v=bItVP-zxzmE[/url]
岩岩上網搵到
可能鬼佬唱中文係怪怪地
但係我覺得唱得好好
條片最尾有寫係比家駒:loveliness:

kckc29 2010-6-30 00:31

家駒..我一直在懷念你的~

pongleung 2010-6-30 01:18

[quote]原帖由 [i]bendie3410[/i] 於 2010-6-29 02:47 PM 發表 [url=http://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=256521055&ptid=11571151][img]http://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
[url=http://www.youtube.com/watch?v=bItVP-zxzmE]http://www.youtube.com/watch?v=bItVP-zxzmE[/url]
岩岩上網搵到
可能鬼佬唱中文係怪怪地
但係我覺得唱得好好
條片最尾有寫係比家駒:loveliness: [/quote]Thanks. 第一次睇 , 幾好
不過我覺得奇怪 , 條片開頭有字幕寫 OP 係 Picasso horse . 仲有 universal music  , 唔通係家強有份幫手o既.

siusuiyuen23 2010-6-30 01:36

[quote]原帖由 [i]bendie3410[/i] 於 2010-6-29 02:47 PM 發表 [url=http://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=256521055&ptid=11571151][img]http://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
[url=http://www.youtube.com/watch?v=bItVP-zxzmE]http://www.youtube.com/watch?v=bItVP-zxzmE[/url]
岩岩上網搵到
可能鬼佬唱中文係怪怪地
但係我覺得唱得好好
條片最尾有寫係比家駒:loveliness: [/quote]
NICE SONG^^應該特別唱俾家駒:smile_40:

siusuiyuen23 2010-6-30 01:37

[quote]原帖由 [i]pongleung[/i] 於 2010-6-30 01:18 AM 發表 [url=http://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=256591938&ptid=11571151][img]http://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
Thanks. 第一次睇 , 幾好
不過我覺得奇怪 , 條片開頭有字幕寫 OP 係 Picasso horse . 仲有 universal music  , 唔通係家強有份幫手o既. [/quote]
唔奇~應該係家強一手製作:smile_40:
向家駒致敬:smile_38:

chiyan 2010-6-30 09:30

[size=3][color=darkorchid][b]6月30日是一個傷感的日子~[/b][/color][/size]
[size=3]
[b][color=darkorchid]17年前的今日~你無聲地告別~
17年後的今日~我們都沒有忘記你~
永遠愛你~愛你的音樂~愛你的熱誠~
希望你能在天國永遠開心~永遠快樂~[/color][/b][/size]
[b][size=3][color=darkorchid]繼續在天國Rock and Roll~
你永遠是我最愛的音樂人~
永遠懷念你~家駒~[/color][/size][/b]

pongleung 2010-6-30 09:48

[url=http://www.youtube.com/watch?v=-QRkIWf4ygk&feature=related]呢個人把聲幾好聽喎[/url]

[url=http://www.youtube.com/watch?v=-QRkIWf4ygk&feature=related]http://www.youtube.com/watch?v=-QRkIWf4ygk&feature=related[/url]

仲有另一個外國靚仔都唱海闊天空

[url=http://www.youtube.com/watch?v=G7p9lc796Z0&feature=related]http://www.youtube.com/watch?v=G7p9lc796Z0&feature=related[/url]

pongleung 2010-6-30 21:26

Siu Siu , 我睇左果對孖女了.. 幾靚女喎 :lol 唱得都幾好聽, 但係唔知點解唔係好慣 d 人o係鏡頭面前不停咁做唔同o既表情..
之前同你講果條link , mexican music .正呀~ :smile_04: [url=http://www.youtube.com/watch?v=l-qgum7hFXk]http://www.youtube.com/watch?v=l-qgum7hFXk[/url]

hklmau 2010-6-30 22:25

我想問點樣入會

apple19942003 2010-7-1 02:29

[quote]原帖由 [i]pongleung[/i] 於 2010-6-30 09:48 發表 [url=http://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=256611443&ptid=11571151][img]http://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
呢個人把聲幾好聽喎

[url=http://www.youtube.com/watch?v=-QRkIWf4ygk&feature=related]http://www.youtube.com/watch?v=-QRkIWf4ygk&feature=related[/url]

仲有另一個外國靚仔都唱海闊天空

[url=http://www.youtube.com/watch?v=G7p9lc796Z0&feature=related]http://www.youtube.com/watch?v=G7p9lc796Z0&feature=related[/url] [/quote]

連外國人都識唱:smile_o13:
證明BEYOND  GE歌有好大影嚮力:smile_o12:
頁: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21
查看完整版本: 10月29日黃貫中Deliver Live 演唱會▐ BEY二O樓N後D座 FANS CLUB▐ Part 78