查看完整版本 : 紅磡海濱南岸住戶專區(第五版)

dh45prince 2010-3-25 10:05

因為第四版已屆99之限,故由新開的第五版接續。

pisceskk 2010-3-25 13:36

又第5版了... 恭喜prince
可否跟進一下行人通道簷薘問題(由會所通往4-7座),很快又到雨季,現在的簷薘跟本不能擋雨。老人和手推車會很狼狽!

[[i] 本帖最後由 pisceskk 於 2010-3-25 01:37 PM 編輯 [/i]]

dh45prince 2010-3-25 13:50

[quote]原帖由 [i]pisceskk[/i] 於 2010-3-25 01:36 PM 發表 [url=http://www27.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=245051307&ptid=11826221][img]http://www27.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
又第5版了... 恭喜prince
可否跟進一下行人通道簷薘問題(由會所通往4-7座),很快又到雨季,現在的簷薘跟本不能擋雨。老人和手推車會很狼狽! [/quote]

已記下,將於開會時提出。
(第四版又被重開了,或許暫時可回到第四版繼續討論直至其被關閉。)

chiunam 2010-3-25 21:30

先謝過 prince 回答關於四座委員當選的問題,我建議下次公佈選舉結果時能把棄權票/白票的百分比一併列出,這樣才能令人了解實際情況。若果可以,亦希望管業處能儘早公布當天的選舉數字,增加選舉的透明度。
關於授權,我不知道有多少業主知道授權的重要?我聽過有朋友不明不白只聽座頭說簽個名就行,連授權給誰作啥也不知道... :smile_42:    這樣的授權制度似乎相當值得相榷,希望有方法睹塞如斯漏洞吧。:loveliness: (你提議的方法也好,不過若能搞個普選就更好了:smile_34:)

dh45prince 2010-3-25 23:18

[quote]原帖由 [i]chiunam[/i] 於 2010-3-25 09:30 PM 發表 [url=http://finance.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=245099376&ptid=11826221][img]http://finance.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
先謝過 prince 回答關於四座委員當選的問題,我建議下次公佈選舉結果時能把棄權票/白票的百分比一併列出,這樣才能令人了解實際情況。若果可以,亦希望管業處能儘早公布當天的選舉數字,增加選舉的透明度。
關於授 ... [/quote]

真心講,愈多業主參予便能愈反映大多數人的意願,可是當天有心有力到場的業主們也大概只得百多位,
若不是有授權制,這次的首次業主大會也要因達不到法定人數而流會,令到更多的事項議而不能決了。
我已經建議了管理公司增加宣傳渠道,例如升降機內的小電視。
所以真的要再次多些有到場或授權了代表的業主。

該座各候選人得票百份比的總和便是總投票人數中有投該座的,
例如當日4座兩位候選人各得票四十多%,加起來大概約有92%,即當日有投票的人當中,
有8%的人並沒有投第四座,此情況亦有出現於其他座數,不過因為勝出的候選人大多以較大優勢當選,
所以總票數不足100%的情況也相對不易察覺。

Sydney771

*** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ***

hptintin 2010-3-27 21:53

本人住五座,很想有簷薘由四、五之間通往會所。請教做則師朋才知通,會所前的車路是緊急消車輛通道(即消防通道),是不能隨便起嘢的。即使想起都要向屋宇處申請,但通常都不會批。如果偷雞起咗,被屋宇處知道都要拆。另外如果第時出咗事,業主和管理公司都要上身。

share123 2010-3-27 22:59

今日下午有4部大,一部細消防車在4-7座那邊,不知道發生什麽事?

casie 2010-3-27 23:50

聽聞5座有住戶開煮食爐,忘記關火就出街。結果成屋都係煙,要消防破門入屋。:smile_39:

sfcproj 2010-3-28 02:19

有無人知理工宿舍旁邊原本種滿草o個幅地而家搞緊乜?
將d草剷左一大截去, 而家又好似唔知想起d乜野咁...

harbourwind 2010-3-28 22:10

我們屋苑的業主委員會成立之後,4月中旬將舉行第一次會議。Prince在前面已經列舉了4條已經收到的意見(-會所SPA的經營模式;-四座委員選舉結果跟進;-商場舖位長期空置;-滅蚊行動),希望大家繼續提出所關心的問題,一同向管理公司反映和跟進。

除了在這裡通過討論區提出問題和要求之外,是否可以在每座大堂設立一個意見收集箱,交由業主委員會跟進?畢竟很多業主並不經常上網、來討論區。

dingo100 2010-3-29 17:30

大家好... 我是剛搬入hp的 (4座), 只係兩個星期, d衫褲(掛在窗框)已經多次被吹落街 .  想問下各位ching 平日係點樣哂衫的?  掛室內又怕唔乾.   另晚間又超大風, 要關窗瞓但又焗, 點好?

casie 2010-3-29 21:49

[quote]原帖由 [i]dingo100[/i] 於 2010-3-29 05:30 PM 發表 [url=http://finance.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=245507918&ptid=11826221][img]http://finance.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
大家好... 我是剛搬入hp的 (4座), 只係兩個星期, d衫褲(掛在窗框)已經多次被吹落街 .  想問下各位ching 平日係點樣哂衫的?  掛室內又怕唔乾.   另晚間又超大風, 要關窗瞓但又焗, 點好? [/quote]

我地掛係廁所,用抽濕機,4個鐘乾。我屋企向南,唔會好大風。

pisceskk 2010-3-29 22:17

[quote]原帖由 [i]hptintin[/i] 於 2010-3-27 09:53 PM 發表 [url=http://finance.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=245316899&ptid=11826221][img]http://finance.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
本人住五座,很想有簷薘由四、五之間通往會所。請教做則師朋才知通,會所前的車路是緊急消車輛通道(即消防通道),是不能隨便起嘢的。即使想起都要向屋宇處申請,但通常都不會批。如果偷雞起咗,被屋宇處 ... [/quote]

[size=4]其實是有一條有蓋通道由會所通往4-7座的,你可以由會所(側門)經垃圾房沿圍牆通往4座,再經泳池邊往5或7座...
但這條有蓋通道有個設計問題,因為這個所謂的簷薘有些地方很窄(1呎左右) ,有些地方很高(3米) ,有些簷薘互不連接 ,下雨時跟本擋不住 雨!而且斜路是沒有簷薘,不方便輪椅及bb車!其實一條有蓋通道是很重要,又可保障行人安全,本屋苑亦曾試過有傭人不小心墮下物品!
我曾經於業主茶座向管理公司反映,但管理公司只說不能改![/size][size=4]希望prince能夠幫助!:smile_o06: [/size]

[[i] 本帖最後由 pisceskk 於 2010-3-30 06:59 AM 編輯 [/i]]

josephlcw 2010-3-29 22:32

小弟建議業委會跟進一至三座,小學至豬骨煲之間的馬路,增加斑馬線,或者在近豬骨煲的天橋增加樓梯或電梯。目前的過路設施,完全不配合海濱南岸居民的需求。
又例如一至三座去碼頭,雖然只有空地分隔,但並沒有直接的行人路連接這兩個地點,居民總要繞大圈上天橋再經過黃埔花園走去碼頭。小弟建議三座對出空地應劃出臨時行人路,讓居民有更便捷的通道來往碼頭。

唔知大家點睇?:smile_38:

groot 2010-3-29 23:14

[quote]原帖由 [i]josephlcw[/i] 於 2010-3-29 10:32 PM 發表 [url=http://finance.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=245539949&ptid=11826221][img]http://finance.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
小弟建議業委會跟進一至三座,小學至豬骨煲之間的馬路,增加斑馬線,或者在近豬骨煲的天橋增加樓梯或電梯。目前的過路設施,完全不配合海濱南岸居民的需求。
又例如一至三座去碼頭,雖然只有空地分隔,但並沒有直接 ... [/quote]

我有在這提議過, 有人認同不過最後不了了之.

我的生活已經主要集中在黃埔, 買野, 食野, 同小朋友行街等等... 但走到天橋, 確實比較辛苦.

可能我係租, 本想睇睇好唔好住, 如果好的, 會買間自住, 不過, 都係好似黃埔好住d... 只係分享, 各位業主唔好介意..

pisceskk 2010-3-30 07:14

[quote]原帖由 [i]groot[/i] 於 2010-3-29 11:14 PM 發表 [url=http://finance.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=245546917&ptid=11826221][img]http://finance.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]


我有在這提議過, 有人認同不過最後不了了之.

我的生活已經主要集中在黃埔, 買野, 食野, 同小朋友行街等等... 但走到天橋, 確實比較辛苦.

可能我係租, 本想睇睇好唔好住, 如果好的, 會買間自住, 不過, 都係 ... [/quote]

如果你的生活主要集中在黃埔,當然是住黃埔最方便!
但是你亦可以欣賞一下這個屋苑的其他好處!樓齡新、乾淨、設施齊備、徒步往火車站較近,因為上下班時間很難搭小巴往黃埔,德民街又塞車、而且沒有黃埔那麼多人多車,方便中帶一點寧靜.....:smile_o11:

stanleychui 2010-3-30 13:33

[quote]原帖由 [i]dingo100[/i] 於 2010-3-29 05:30 PM 發表 [url=http://finance.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=245507918&ptid=11826221][img]http://finance.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
大家好... 我是剛搬入hp的 (4座), 只係兩個星期, d衫褲(掛在窗框)已經多次被吹落街 .  想問下各位ching 平日係點樣哂衫的?  掛室內又怕唔乾.   另晚間又超大風, 要關窗瞓但又焗, 點好? [/quote]
我係掛係廁所再開抽濕機

share123 2010-3-30 13:53

[quote]原帖由 [i]dingo100[/i] 於 2010-3-29 05:30 PM 發表 [url=http://finance.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=245507918&ptid=11826221][img]http://finance.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
大家好... 我是剛搬入hp的 (4座), 只係兩個星期, d衫褲(掛在窗框)已經多次被吹落街 .  想問下各位ching 平日係點樣哂衫的?  掛室內又怕唔乾.   另晚間又超大風, 要關窗瞓但又焗, 點好? [/quote]

我向東南,工人都系甘晾,無事wor,d衫好快干添

share123 2010-3-30 13:55

[quote]原帖由 [i]pisceskk[/i] 於 2010-3-30 07:14 AM 發表 [url=http://finance.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=245571782&ptid=11826221][img]http://finance.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]


如果你的生活主要集中在黃埔,當然是住黃埔最方便!
但是你亦可以欣賞一下這個屋苑的其他好處!樓齡新、乾淨、設施齊備、徒步往火車站較近,因為上下班時間很難搭小巴往黃埔,德民街又塞車、而且沒有黃埔那麼多 ... [/quote]

我都中意呢度夠靜,黃埔樓下買野好方便,但人多車多,有d嘈,向內園靜d,但又望樓,同埋無clubhouse. clubhouse對我d小朋友好重要架

dingo100 2010-3-30 14:08

[quote]原帖由 [i]share123[/i] 於 2010-3-30 01:53 PM 發表 [url=http://finance.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=245600826&ptid=11826221][img]http://finance.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]


我向東南,工人都系甘晾,無事wor,d衫好快干添 [/quote]

我都係向東南 (偏東), 真係好大風 :smile_27:

himhimma 2010-3-30 18:38

[quote]原帖由 [i]share123[/i] 於 2010-3-30 01:55 PM 發表 [url=http://finance.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=245601024&ptid=11826221][img]http://finance.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]


我都中意呢度夠靜,黃埔樓下買野好方便,但人多車多,有d嘈,向內園靜d,但又望樓,同埋無clubhouse. clubhouse對我d小朋友好重要架 [/quote]

Clubhouse is also important for me :smile_40:  I love the swimming pools.

himhimma 2010-3-30 18:40

[quote]原帖由 [i]pisceskk[/i] 於 2010-3-30 07:14 AM 發表 [url=http://finance.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=245571782&ptid=11826221][img]http://finance.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]


如果你的生活主要集中在黃埔,當然是住黃埔最方便!
但是你亦可以欣賞一下這個屋苑的其他好處!樓齡新、乾淨、設施齊備、徒步往火車站較近,因為上下班時間很難搭小巴往黃埔,德民街又塞車、而且沒有黃埔那麼多 ... [/quote]

Agree! :loveliness:

jnj_032009 2010-3-30 20:12

[quote]原帖由 [i]pisceskk[/i] 於 2010-3-30 07:14 AM 發表 [url=http://finance.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=245571782&ptid=11826221][img]http://finance.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]


如果你的生活主要集中在黃埔,當然是住黃埔最方便!
但是你亦可以欣賞一下這個屋苑的其他好處!樓齡新、乾淨、設施齊備、徒步往火車站較近,因為上下班時間很難搭小巴往黃埔,德民街又塞車、而且沒有黃埔那麼多 ... [/quote]

十分同意!其實HP除咗買野行得比較遠同實用率之外,個人覺得大部份都比黃埔優勝.

jnj_032009 2010-3-30 20:14

[quote]原帖由 [i]himhimma[/i] 於 2010-3-30 06:38 PM 發表 [url=http://finance.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=245631815&ptid=11826221][img]http://finance.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]


Clubhouse is also important for me :smile_40:  I love the swimming pools. [/quote]

係呀,尤其係我地有小朋友嘅,會所係好重要㗎.

jnj_032009 2010-3-30 20:17

[quote]原帖由 [i]pisceskk[/i] 於 2010-3-25 01:36 PM 發表 [url=http://finance.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=245051307&ptid=11826221][img]http://finance.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
又第5版了... 恭喜prince
可否跟進一下行人通道簷薘問題(由會所通往4-7座),很快又到雨季,現在的簷薘跟本不能擋雨。老人和手推車會很狼狽! [/quote]

同意,落雨真係好:Q

jnj_032009 2010-3-30 20:21

[quote]原帖由 [i]dingo100[/i] 於 2010-3-29 05:30 PM 發表 [url=http://finance.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=245507918&ptid=11826221][img]http://finance.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
大家好... 我是剛搬入hp的 (4座), 只係兩個星期, d衫褲(掛在窗框)已經多次被吹落街 .  想問下各位ching 平日係點樣哂衫的?  掛室內又怕唔乾.   另晚間又超大風, 要關窗瞓但又焗, 點好? [/quote]
我就係窗邊的天花加了一條圓通掛衫,幾好用.

jnj_032009 2010-3-30 20:31

[quote]原帖由 [i]josephlcw[/i] 於 2010-3-29 10:32 PM 發表 [url=http://finance.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=245539949&ptid=11826221][img]http://finance.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
小弟建議業委會跟進一至三座,小學至豬骨煲之間的馬路,增加斑馬線,或者在近豬骨煲的天橋增加樓梯或電梯。目前的過路設施,完全不配合海濱南岸居民的需求。
又例如一至三座去碼頭,雖然只有空地分隔,但並沒有直接 ... [/quote]

HP去碼頭真係好煩,要運路行,又上又落,仲要過好多條馬路.如果係1-3座對出空地直去碼頭,真係快好多.其實搭船去中環同灣仔真係方便過搭巴士,又唔怕塞車.

stanleychui 2010-3-31 10:15

睇黎prince真係有好多嘢要跟進,建天橋由1-3座去碼頭,呢樣嘢係當初售樓書係有提過,唔知而家去咗邊?

HPowner

*** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ***
頁: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
查看完整版本: 紅磡海濱南岸住戶專區(第五版)