查看完整版本 : ★★★西施狗友會★★★第三期

steffii 2011-5-23 11:48

[size=12px][size=12px][size=12px][size=12px][size=12px][size=12px][size=5][color=blue][b]剩第一期西施狗友會,會員名單及有關西施犬之介紹如下:[/b][/color][/size]
[size=4][color=#0000ff]
[/color][/size][color=black][size=3]                          [/size][/color][i][color=sienna][size=3][font=細明體](會員編號依進入本會出帖[/font][size=4][size=3][font=細明體]時間而定[/font][/size][font=細明體][size=3])[/size][/font][/size][/size]
[/color][/i][size=3][size=4][color=darkred][font=標楷體][b][size=3]                updated at 01:59 on 10/12/06[/size] [/b][/font][/color][/size][/size]


[size=3][size=4][color=darkred][font=標楷體][b]
#001  luckyzoom
#002  co~..
#003  man.ccm
#003  yiulailai
#005  fish2870
#006  ajs
#007  mcdull918
#008  33888688
#009  snoopy913
#010  jackiecsf
#011  wongyinglung
#012  zoie_yanyan
#013  sugar821
#014  jezzjunk (尹子維 stalker)
#015  takubtaku
#016  檸檬囡
#017  Sharp41000
#018  Mickey228
#019  feifeichak
#020  吹水狗皇
#021  hitulip
#022  caca (ねこ)
#023  mazieso
#024  迴音
#025  zj7790
#026  isabel13
#027  kin2856
#028  JaiJaiAlex
#029  chobe_be
#030  tingtingyip    [/b][/font][/color][/size][/size]
[color=green][size=3][size=4][color=darkred][font=標楷體][b]#031  saiontong[/b][/font][/color][/size][/size][/color]
[color=green][size=3][size=4][color=darkred][font=標楷體][b]#032  KEKE豬@叮叮Bee  [/b][/font][/color][/size][/size][/color]
[color=green][size=3][size=4][color=darkred][font=標楷體][b]#033  ivy126hk[/b][/font][/color][/size][/size][/color]
[color=green][size=3][size=4][color=darkred][font=標楷體][b]#034  Z小龍[/b][/font][/color][/size][/size][/color]
[color=green][size=3][size=4][color=darkred][font=標楷體][b]#035  [/b][b]雷鋒之神 [/b][/font][/color][/size][/size][/color]
[color=green][size=3][size=4][color=darkred][font=標楷體][b]#036  vdomax[/b][/font][/color][/size][/size][/color]
[color=green][size=3][size=4][color=darkred][font=標楷體][b]#037  Boji[/b][/font][/color][/size][/size][/color]
[color=green][size=3][size=4][color=darkred][font=標楷體][b]#038  suisuifun[/b][/font][/color][/size][/size][/color]
[color=green][size=3][size=4][color=darkred][font=標楷體][b]#039  kwaiwaiy[/b][/font][/color][/size][/size][/color]
[color=green][size=3][size=4][color=darkred][font=標楷體][b]#040  irishk[/b][/font][/color][/size][/size][/color]

[size=2][color=#008000]----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[b]版主按:補充,西施狗資料如下:[/b][/color][/size]

[size=1][color=black][img]http://i15.photobucket.com/albums/a374/mancheung/untitled.jpg[/img][img]http://i15.photobucket.com/albums/a374/mancheung/lg_artwork.jpg[/img][/color][/size]

[color=#008000][size=2][b][color=#0099ff]西施狗   英文名:(Shih-Tzu) [/color][/b]
[/size][color=#0099ff][b]
[size=2]原產地:中國
一般平均壽命:12-14年

描述:西施犬俗稱獅子狗,過去在中國皇家宮廷後院裏被大量繁殖,西施是西藏犬和北京犬的雜交後代。西施被育種者描述為應具有:獅子的頭,熊的身體,駱駝的蹄子,羽毛撣子一樣的尾巴,棕櫚葉似的耳朵,大米牙,珍珠花瓣的舌頭,走起路來像條金魚。西施犬外號小獅子,因長相類似中國獅子而得名。西施犬對人友好,愛玩,強健,活潑並且警惕;西施犬容易訓練,但訓練課程應該簡短和有趣,否則西施犬會感到乏味而失去興趣。頭頂的毛髮需要經常梳理起來。

西施的毛色有:乳白,棕黃,棕黃與黑相間,或黑灰相間等多種顏色。

西施犬的別名有「獅子狗」、「菊花狗」等。其中以菊花狗的名字最優雅,因為西施犬在幼犬時期臉部的花紋像是一朵綻放的菊花,因此日本人便叫它「菊花之犬」。  

西施犬的起源一般人均認為是由西藏進貢的拉薩犬和中國宮廷內的北京狗交配而來,它和北京狗一樣,都是出身自宮廷,最初被介紹到歐洲的幾隻西施犬,因為外型看起來類似拉薩犬,所以未受到重視,而且狗界專家還認為,西施犬的身上獨特的體味將使它們不受好評;結果這些專家們全都跌破了眼鏡,西施犬的身價不但節節高漲,而且許多人喜歡養這種看起來非常「淑女」的狗。  

西施犬的個性活潑、開朗、喜歡和人玩耍,個性中還帶點宮廷的高貴氣質,因此自尊心很強,有時顯得十分頑固。在飼養上應注意常常幫它們梳理毛髮,如果悉心的整理,有些血統較佳的西施犬,在一到兩年內被毛就可以拖地了;因為西施犬屬於短鼻子的狗,在進食後,往往會滿臉都是食物殘渣,此時應用濕毛巾幫它擦拭,其他鼻子較短的狗種( 如: 北京狗,八哥,日本仲等)也要這樣做;短鼻子的狗種,它們的呼吸道較短,所以睡覺時偶爾有打呼的現象,這是很正常的,飼主不用感到太驚慌。

西施犬是取中文"獅子"的意思,背毛長垂如鬢,現今的獅子犬被打扮得漂亮的模樣做玩賞犬, 以前被飼養在富 麗堂皇的宮殿裏更是地位非凡,中國的皇室中人由於不喜歡把西施犬當作交易品買賣和輸出,所以該犬1930年才正式傳到英國和美國,從此在外國的展示舞臺上才大放光彩。

歷史:西施犬確切的來源至今不明,但是西藏的喇嘛教卻提供不少線索,喇嘛教學問之神曼珠休理經常攜帶會變獅子的小型犬,外形近似獅子的西藏產的拉薩犬被認為和獅子犬關係密切,傳說在17世紀中葉,由西藏達賴喇嘛獻給皇帝的拉薩獅子犬與北京犬雜交便得到了西施犬。1908年慈禧太后死後,這種犬才秘密地運往歐洲。西施犬小而聰明,非常馴順。據說西施犬的繁殖是由一些太監負責的,他們競相育成能討皇帝歡心的小犬。英國于1935年成立了西施犬俱樂部,再由英國引入斯坎地納維亞國家和其他歐洲國家以及澳大利亞。第二次世界大戰期間駐英美軍回國時又引入了美國,1969年美國狗會對西施犬開始接受登記雙玩具犬種,但西施犬在澳洲屬非狩獵犬種,而在英國卻為實用犬種。

西施犬喜歡與人交往,依戀性和耐受性強,自信、聰明,愛兒童與動物,既適合於養在城市也適合於農村生活。但必須每天梳理修飾被毛,頭上的長毛至少在餵食時要紮住。如果飼養管理良好,可以活15年以上。西施是一種結實、活潑、警惕的玩具狗,有兩層被毛,毛長而平滑。其中國祖先具有高貴的血統,是一種宮廷寵物,所以西施非常驕傲,總是高傲地昂著頭,尾巴翻卷在背上。儘管西施犬大小相當不一致,但必須是緊湊、結實、有適當的體重和骨骼。

[體型]
理想的尺寸是肩高9~10 1/2英寸;但不能低於8英寸或高於11英寸。成年狗理想的體重在9~16磅。從肩到尾根的長度略大於肩高。西施不能太高,變成長腳狗,也不能太矮,象個矮腳雞。不管是什麼尺寸,西施都應該是緊湊、結實而且有相當的體重和骨量。

[頭部]
頭部圓且寬,兩眼之間開闊,與犬的全身大小相稱,既不太大又不太小。缺陷:頭窄,眼睛距離近。表情熱情、和藹,眼睛大睜,友好而充滿信任。整體平衡和令人愉快的表情要比其他部分都重要。實際質素非常重要,比賽中檢查的是實際的頭部和表情,而不是通過美容塑造的外觀。眼睛大而圓,不外突,兩眼間距離恰當,視線筆直向前。眼睛顏色非常深。肝色和蘭色狗的眼睛顏色淺。缺陷:小,距離近,淺色眼睛;眼白過多。耳朵大,耳根位於頭頂下略低一點的地方;長有濃密的被毛。腦袋呈圓拱形。止部輪廓清晰。口吻寬、短、沒有皺紋,上唇厚實,不能低於下眼角。決不能向下彎。理想的尺寸是從鼻尖到止部不超過1英寸。當然各種不同尺寸的狗情況略有不同。口吻前端平;下唇和下頜不突出,也不後縮。缺陷:沒有明顯的止部。鼻孔寬大、張開。鼻鏡、嘴唇眼圈應該是黑色的,除了肝色的狗是肝色,蘭色的狗是蘭色。缺陷:粉色的鼻子、嘴唇或眼圈。下顎突出式咬合,頜部寬闊。缺齒和牙齒略不整齊都不是嚴重缺陷。嘴唇閉合時,牙齒和舌頭不可見。缺陷:上顎突出式咬合。

[頸部、背線、身軀]
最重要的特點就是整體均衡,沒有特別誇張的地方。頸部與肩的結合流暢平滑;頸長足以使頭自然高昂並與肩高和身長相稱。背線平。身軀短而結實,沒有細腰或收腹。體長略大於肩高。缺陷:腿長。胸部寬而深,肋骨擴張良好,然而不能出現桶狀胸。胸部的深度剛好達到肘部以下的位置。從肘部到馬肩隆的長度略大與從肘部到地面的距離。尾根位置高,飾毛豐厚,翻卷在背後。太鬆散、太緊、太平或尾根位置太低都屬於有缺陷,不符合品種標準。

[前軀]
肩的角度良好,平貼於軀幹。腿直,骨骼良好,肌肉發達,分立於胸下,肘緊貼於軀幹。腕部強壯而垂直。狼爪可以切除。腳結實,腳墊發達,腳尖向前。

[後軀]
後軀角度應與前軀平衡。後腿的骨骼和肌肉都很發達。從後面觀查,腿直。膝關節適當彎曲,兩腿不緊貼,但與前肢成一線。飛節靠近地面,垂直。缺陷:飛節長。狼爪可以切除。腳結實,腳墊發達,腳尖向前。

[被毛]
被毛華麗,雙層毛,豐厚濃密,毛長而平滑,允許有輕微波狀起伏。頭頂毛用飾帶紮起。缺陷:毛量稀少,單層毛,捲毛。為了整潔和便於運動,腳、腹底和肛門部位的被毛可以修剪。缺陷:修剪過度。
  
[顏色]
允許有任何顏色,而且所有顏色一視同仁。

[步態]
西施的行走路線直,速度自然,既不飛奔,也不受拘束,步態平滑、流暢、不費力,具有良好的前軀導向和強大的後軀驅動力,背線始終保持水平,自然地昂著頭,尾巴柔和地翻卷在背後。

[氣質]
由於西施犬的唯一目的是作為伴侶犬和家庭寵物,它的性情基本上是開朗、歡樂、多情,對所有的人友好而信任。

標準通過日期:1989年5月9日
標準執行日期:1989年6月29日
[/size][/b][/color][/color]
[color=#008000][color=#0099ff][size=2][b][size=5][color=#ff0000]各西施小朋友...狗友會在此開第三帖...快d返黎點名報到呀[/color][img]http://i.discuss.com.hk/d/images/smilies/default/smile.gif[/img]
[/size][/b][/size][/color][/color][/size][/size][/size][/size][/size][/size][size=12px][size=12px][size=12px][size=12px][size=12px][size=12px][size=2][color=teal]之前的連結如下:
[url=http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=9543711]http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=9543711[/url]
[/color][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size]

steffii 2011-5-23 11:50

*update on 15:20 03/05/2011

其實我之前都有jog低過呢幾個月出過帖既網友名~

[size=5][color=darkorange]Jien
ivyleeting
gutboumui
Evanescence
叮噹fanny
奈良小子
issey-miyake
lawlaw0000
jenny3307
肥豬皇后
yingkiki
iammenotyou
kathy901
beettle13021s
Tracy20


Steffii (囡囡)
利蘭( CC)
嘉寶小公主(嘉菲 + 嘉寶)
露絲2008 (咪咪)
丁X蟹(神犬)
lovejovi(in the memory of 芝士)
棉花=) (棉花)
Lanlan115 (靚靚)
pocomug(波豬
koeym3m
CanadaShiuTzu
siumbb (薯仔)
lonejackson (dada)
Pen219 (茶茶)
哈佬吉米(Cookie)
Siuwan85(烏嘴)& (糖糖)
PeppyLoving_U (Peppy)
Woodcarcar(獅子頭)
Happylife2000
wwingsee(John & Bobby)
babo^_^(薯仔)
fatchaiminwht(肥仔)[/color][/size]
[size=5][color=darkorange]pingahoho(Bunny)
[/color][/size]
於名單上有名者,唔該出聲回帖
無名又想加入西施狗友會既,都出聲
留言者將會編入西施狗友會會員名單中

最好大家出聲之餘,都post埋自己西施小朋友既相上黎啦~

[[i] 本帖最後由 steffii 於 2011-12-8 02:21 PM 編輯 [/i]]

steffii 2011-5-23 11:51

各位西施父母...好快d帶埋你既西施小朋友上黎報到喇...:$ :$ :$ :$

唔好俾西施會沉呀~

lumimi 2011-5-23 23:43

Hi everybody~:loveliness:

steffii 2011-5-24 11:03

Hi lumimi~:D

你叫咩名呀...可唔可以介紹下自己呢?:smile_15:

luckyzoom 2011-5-28 17:57

呵呵~~

仲有我個名

lonejackson

*** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ***

steffii 2011-6-7 10:21

dada, 好耐冇見你喇!有冇新靚相睇下呀䡝[url=http://www.discuss.com.hk/iphone][img=100,23]http://i.discuss.com.hk/d/images/r10/iphoneD.jpg[/img][/url]

steffii 2011-6-7 10:23

會長大人,點會漏咗你呀?䡝[url=http://www.discuss.com.hk/iphone][img=100,23]http://i.discuss.com.hk/d/images/r10/iphoneD.jpg[/img][/url]

babo^_^ 2011-6-8 12:23

hi~報到....有我名..我隻狗叫薯仔..:smile_38:

丁X蟹 2011-6-10 11:17

我又報下到..............:smile_43:

kit851202 2011-6-10 14:20

我又報到~~~~我隻狗狗叫波子呀[url=http://m.discuss.com.hk][img=100,23]http://i1.hk/d/images/r10/mobile.jpg[/img][/url]

steffii 2011-6-10 23:52

你好呀!波子你幾多歲呀?[url=http://www.discuss.com.hk/iphone][img=100,23]http://i.discuss.com.hk/d/images/r10/iphoneD.jpg[/img][/url]

嘉寶小公主 2011-6-14 13:52

steffii

:smile_o15: :smile_o15: 我哋報到喇^^嘉寶同嘉菲到齊!!!!!:smile_o15: :smile_o15:

嘉寶小公主 2011-6-14 13:59

steffii

:smile_o10: 你女女最近點呢????重有無淨雞雞出街街玩呀????:smile_o10:

愛達利 2011-6-14 15:36

hi,,你好呀,我叫利利,,我有隻西c,,叫甩甩呀~~~:loveliness:

steffii 2011-6-15 09:03

[quote]原帖由 [i]嘉寶小公主[/i] 於 2011-6-14 01:59 PM 發表 [url=http://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=292411688&ptid=14486554][img]http://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
steffii

:smile_o10: 你女女最近點呢????重有無淨雞雞出街街玩呀????:smile_o10: [/quote]

個死女包繼上個月黃昏之飛街後,上個星期又黎過...
前幾晚我11點度返到屋企...摷勻成間屋都唔見佢,問返個工人,先知囡囡下午時份又跳落街...工人拎轉頭就唔見左佢...:') :')
我搵咗成兩個鐘,最尾o係下面條村個車位度見到佢伏左o係地下...嚇死我呀~:smile_27: :smile_27:

第二朝我見到佢咀角腫左同埋冇左隻牙仔...帶佢睇vet, vet話佢左腳甩左較...幫佢扶返好...再俾左消炎藥佢..

呢個女真係激死我呀...我即刻叫老公封好個露台(我懷疑佢兩次都係o係露台跣腳跌左出街)...以免再有同類事件發生呀:smile_19:

steffii 2011-6-15 09:05

[quote]原帖由 [i]愛達利[/i] 於 2011-6-14 03:36 PM 發表 [url=http://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=292421713&ptid=14486554][img]http://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
hi,,你好呀,我叫利利,,我有隻西c,,叫甩甩呀~~~:loveliness: [/quote]

hi:smile_15:  利利...
甩甩係仔仔定女女呀?幾多歲呢...可唔可post張靚相黎睇下呀?:$

嘉寶小公主 2011-6-15 15:14

[quote]原帖由 [i]steffii[/i] 於 2011-6-15 09:03 AM 發表 [url=http://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=292505698&ptid=14486554][img]http://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]


個死女包繼上個月黃昏之飛街後,上個星期又黎過...
前幾晚我11點度返到屋企...摷勻成間屋都唔見佢,問返個工人,先知囡囡下午時份又跳落街...工人拎轉頭就唔見左佢...:') :')
我搵咗成兩個鐘,最尾o係下面條 ... [/quote]

:smile_o14::smile_o14:嘩!!!你女女0甘都得0既@@又玩飛街街@@真係要小心d睇住佢喎@@我都幾乎比佢嚇親呀!!!!:smile_o08::smile_o08:

steffii 2011-6-16 08:45

[quote]原帖由 [i]嘉寶小公主[/i] 於 2011-6-15 03:14 PM 發表 [url=http://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=292541121&ptid=14486554][img]http://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]


:smile_o14::smile_o14:嘩!!!你女女0甘都得0既@@又玩飛街街@@真係要小心d睇住佢喎@@我都幾乎比佢嚇親呀!!!!:smile_o08::smile_o08: [/quote]

我終於明白點解d老人成日都會失蹤...:L

愛達利 2011-6-17 12:28

[quote]原帖由 [i]steffii[/i] 於 15/6/2011 09:05 AM 發表 [url=http://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=292505769&ptid=14486554][img]http://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]


hi:smile_15:  利利...
甩甩係仔仔定女女呀?幾多歲呢...可唔可post張靚相黎睇下呀?:$ [/quote]
HI,
甩甩係仔仔呀,,好乖好純架,,1歲半呀..........[attach]1145405[/attach]

lonejackson

*** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ***

siuwan85 2011-6-17 22:22

好耐無上黎啦!!!
我代烏嘴同各位哥哥姐姐 SAY 個 HI 先.....

siuwan85 2011-6-17 23:15

烏嘴唔經唔覺,已經9個月大啦......
之前帶烏嘴去打瘋狗針既時候,醫生話烏嘴既兩個噹噹唔到位,可能要做手術不過可以等烏嘴再大D先.
我同我男朋友都想睇定D先..因為剛剛攞烏嘴反黎帶佢睇醫生,醫生都話佢個心有D雜聲...到依家又無事.
不過烏嘴依家9個月大只有一邊噹噹(得一粒)..點算好..我原本想俾烏嘴做一次爸爸先帶佢去X育(唔識打希望大家知道我講咩啦)睇黎都係要盡快帶佢去做手術....
我知道爸爸(我男友)好唔想帶烏嘴去做X育...
講完唔開心事講下D開心事我同烏嘴爸爸將會養多一隻西施狗女(全白毛)
應該今個星期日帶佢回家....不過我0地都未諗好佢叫咩咩好...
大家不如俾D意見吖....

steffii 2011-6-19 00:11

哦,烏咀既情況係叫隱睪,可以係絕育,其實亦可以日日幫佢捽返粒睪丸出嚟,到最後如果粒嘢縮返入去先同佢做手術啦。基本上狗仔可以喺一歲幾就可以做爸爸,反而女女就要等到等二次起水先可以做媽媽。
希望以上資料可以望到你!有咩隨時問啦![url=http://www.discuss.com.hk/iphone][img=100,23]http://i.discuss.com.hk/d/images/r10/iphoneD.jpg[/img][/url]

lonejackson

*** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ***

steffii 2011-6-19 14:51

[quote]原帖由 [i]lonejackson[/i] 於 2011-6-19 01:43 PM 發表 [url=http://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=292986843&ptid=14486554][img]http://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
steffii您好"想請教您,我感覺小狗每次出街都好"驚"成身發"震"爪住我手臂唔肯落地但一返到屋企就無哂事,由bb到而家兩歲都係噉!我知道佢噉會好悶但又無地方買多隻陪佢,只有每晚 ... [/quote][b][/b]
[size=2][/size]
dada係咪好少出街呢?佢咁驚可能係怕你會賣甩佢,嘗試帶件佢心愛既玩具同佢一齊出街,放狗時搵個地方坐低引佢玩,如果佢為食,用小食都得。佢肯落地就讚佢同獎勵佢,遇到其他狗仔(當然係差不多size)啦,就抱起佢聞下對方狗仔先,等佢熟悉咗同有信心你會喺佢身邊先放佢玩。出街時多啲嗌佢,等佢知道你會記得佢,試下慢慢嚟啦[url=http://www.discuss.com.hk/iphone][img=100,23]http://i.discuss.com.hk/d/images/r10/iphoneD.jpg[/img][/url]

lonejackson

*** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ***

lonejackson

*** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ***

steffii 2011-6-20 14:13

存圖片及顯示圖片教學
上存圖片:

步驟1:先到一些存放圖片的網站把閣下電腦中的圖片上載.
步驟2:上載成功會由該網站給予一個代表圖片的連結.
以下用個較穩定的網站作介紹:
www.photobucket.com(需要開設一個戶口)
開設個人戶口後會進入以下頁面.
按 1 選擇需要上載圖片, 2 說明按 Ctrl 鍵可選擇多張圖片, 3 說明圖片的尺寸限制爲 800 X 600.過大尺寸會由該網站整理的,免費用戶最大支援1024x768.
按 4 可選擇其他上載方式, 選擇圖片按開啟便會開始上載.
[img]http://i.discuss.com.hk/d/attachments/day_091025/20091025_ba338b7a49ffdb3fc090A7KKtDw0YQKI.jpg[/img]
如上所指, 選擇 old uploader 上載模式如下:
按 A 選擇閣下電腦中的圖片後,按 D 便開始上載.
如要上傳超過一張圖片可按 B 的位置,
C 是說明圖片的尺寸限制爲 800 X 600.過大尺寸會由該網站整理的,免費用戶最大支援1024x768.
[img]http://i.discuss.com.hk/d/attachments/day_091025/20091025_e9996f16602a3318c11fMUOoaeFa5WCu.jpg[/img]


上載完成會見到以下提示.
[img]http://i.discuss.com.hk/d/attachments/day_091025/20091025_6a8f6923d39f0d90bfc2fu8zXJvejbDt.jpg[/img]因爲有個人戶口關係,所有已經上載的圖片資料會完全紀錄,以下紅格便是代表該圖片的連結.
[img]http://i.discuss.com.hk/d/attachments/day_091025/20091025_0ccf6243df45f3af91934BwWuQid9D7L.jpg[/img]
2009-10-25 11:34 PM

顯示圖片:

步驟1:先把將代表圖片的連結複製.
步驟2:貼於想顯示的位置,包括主題或回帖位置,頭像位置(一星級會員或以上功能),簽名檔位置(二星級會員或以上功能).
[url=http://i.discuss.com.hk/d/attachments/day_091025/20091025_202d371ece5c01f97996uZSpZePKJMjy.jpg]http://i.discuss.com.hk/d/attachments/day_091025/20091025_202d371ece5c01f97996uZSpZePKJMjy.jpg[/url][img=784,306]http://i.discuss.com.hk/d/attachments/day_091025/20091025_202d371ece5c01f97996uZSpZePKJMjy.jpg[/img]

頭像位置(一星級會員或以上功能),
[b][size=3][color=#a0522d]貼上圖片連結於 [ 編輯個人資料 ] [ 個性化資料 ] 頁面中的 [ 頭像 ] 一欄,不用加 [ img ]代碼,[ 寛 ]與[ 高 ]打上*通配符便可 (1) 及 (3), 新手可使用論壇頭像列表的預設頭像 (2) [/color]:[/size][/b]
[b][size=3][/size][/b]
[b][img]http://i.discuss.com.hk/d/attachments/day_091025/20091025_310724db809517e42139rlKjssXfY3Ck.jpg[/img]

[/b][b][img]http://www.discuss.com.hk/images/discuss_style/attachimg.gif[/img][/b]
[b][size=3][color=#a0522d]效果[/color]:[img]http://i.discuss.com.hk/d/attachments/day_091025/20091025_f6b9c8daa0d61c4b8d6cngYLEfq9F8C1.jpg[/img][/size][/b]
[b][size=3][/size][/b]


[img]http://www.discuss.com.hk/images/discuss_style/attachimg.gif[/img]
頁: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
查看完整版本: ★★★西施狗友會★★★第三期