查看完整版本 : 追餌唔食餌?

sillydog4 2014-11-14 08:56

小弟用minow 拖鱸魚既時候, 成日見d 鱸魚追住隻假餌, 但總係唔食, 直到收到埋腳邊無得再收就唔追(追左十幾次, 無一次食....)
因乜解究呢各位師兄?
會唔會關隻假餌顏色事? 定只係d 魚唔開口...?

60后新手 2014-11-14 10:42

我都想知呀,有冇師兄知呀,唔該唔該:smile_38:

civic11111 2014-11-15 01:10

魷魚都係咁
追親都食就唔好玩lu

AlphasRED 2014-11-16 14:05

[quote]原帖由 [i]sillydog4[/i] 於 2014-11-14 08:56 AM 發表 [url=http://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=402416491&ptid=24023633][img]http://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
小弟用minow 拖鱸魚既時候, 成日見d 鱸魚追住隻假餌, 但總係唔食, 直到收到埋腳邊無得再收就唔追(追左十幾次, 無一次食....)
因乜解究呢各位師兄?
會唔會關隻假餌顏色事? 定只係d 魚唔開口...? [/quote]

師兄你好 !

追餌唔食餌里個情況應該所有人都試過,某程度上更可以話係「路亞人」既敗北……
拖假餌既重點根本就係「如何令魚咬餌(中計)」,而亦係所有路亞人不斷鍛鍊既地方,就如civic師兄所講:「追親都咬就唔好玩啦 !」

小弟我希望師兄明白,你所問既係所有路亞人問緊既問題。
而根據唔同情況亦會有唔同答案,甚至應該話,無「標準答案」

正因為咁,小弟自問都未必幫到D乜,只係簡單分析一下。


首先,要令魚咬餌,先要理解魚肯咬假餌既動機或情況。
動機大致上有 4 種:
[list=1][*][u]獵食 Predation[/u] : 應該最簡單易明,亦係絕大部份魚種咬餌既動機。
想釣里一類魚,必須要令其認定你既假餌係獵食對象,型似神似姿態似,路亞人稱之為「Match the Baits」
主要方式係模仿一D佢地常食既對象,而且要注意既係佢地食既野都會隨季節、年齡、地方轉變。
想進步就一定要更熟悉佢地既捕食習性。[*][u]地域性 Territoriality[/u] : 一D大型及兇猛既魚種往往會擁有「劃地盤」既集性。
最佳既例子係紅鮋、石斑、石狗等等既底棲魚。
當有其他魚入侵其領域既時候會毫不猶豫地襲擊驅逐。
主要方式係用一D大號或動作大既假餌直接向地盤進攻,以令魚作驅趕咬餌。[*][u]好奇心 Curiosity[/u] : 雖然唔能夠肯定里類魚真係好奇定有其他習性引致咬餌,但一般會汎指部份好奇或「多事」既魚種。
有任何動靜馬上會趕至及觀望,好奇心大既甚至會「試」咬假餌。
或者有師兄會覺得里D魚種唔多,事實上大尾魷、八爪、墨魚等等頭足類生物係最好既例子。
其他魚種例如有人見人憎既雞泡、沙鯭(剝皮魚)。
奇怪既型狀、顏色、動作馬上就會吸引此類魚種前來。[*][u]反應/反射性 Reaction/ Reflex[/u] : 岩岩開始玩假餌既師兄們可能未必知。
好大部份既魚類響有突然既動靜之下會反射性地作出咬合既動作。
詳細為何小弟都唔係好清楚,有一說係對外來威脅作出反射性既威嚇,亦有話係投機主意。
總之俗D講,就係「唔理三七廿一咬左先」既心理。
要配合里種反射神經,基本上係用比對象細既假餌,及大動作游過(係基本上,有例外)
響一瞬間魚類未有足夠時間作出思考之前就先把假餌咬住而中計。
太大既假餌只會將其嚇走,弄巧反拙。[*][u](交配 Mating)[/u] : 比較少出現既情況,汎指交配時期所擁有既特殊心理。以驅趕其他競爭對手為主。
例子可以係羅菲(非洲鰂)或花羅漢等等魚種,響交配季節會變得異常兇猛,對任何潛在威脅都會攻擊,至死方休。
小弟[b][color=Red]極度唔主張[/color][/b]針對此種心理既釣法,原因係里種釣法要響交配季節作釣。
而會因此上釣既往往亦都係交配中或競爭中擁有最好因子既個體,被釣上之後有機會影響其交配意欲及未能交配而留低下一代。[/list]
以上既只係理論,事實上魚咬餌既動機好多時都係幾種既組合。而多數既,係頭 3 種之中既某 1 種加上第 4 種,反射性。

回到樓主既問題。海鱸咬餌既動機就係好典型既獵食加反射 Predation + Reaction。
簡單分析一下,就師兄既問題去睇,因為無更多既資料(用咩色、收幾快、釣咩位、咩時間、咩流)
只可以推斷師兄既情況一係「無製造機會」令鱸魚去咬餌或鱸魚還處於觀察既階段。
原因係師兄講到鱸魚會追,証明鱸魚係有以上任何一種動機去追。
而一直跟到腳邊亦指出,鱸魚追餌既動機一直都係度而且無減過。
如此一來結論就係有某種原因抑制緊咬餌既意圖。
原因暫時小弟推斷既有兩個: 1.係無機會、2.有戒心 (而更可能係2樣都有)

小弟想指出,單純收絲唔等於畀緊機會條魚咬餌。

假餌既動作及泳姿既變化及軌跡既改變對佢地黎講先係代表下手既機會。
但點變就係技術同經驗既關鍵,亦要 Trial & Error 試出來。
小弟都未必講得準,但希望畀樓主作為一個參考:
憑小弟不多既經驗黎講,因為好大機會係2種原因都有可能,里一刻用 Stop & Go 的話鱸魚會立即識破並且掉頭。
可以試下下一投就慢收 Dead slow retrieve 試一試佢,佢食既話就皆大歡喜。
如果即刻唔跟既話表明有戒心及已經識破,要令外換色/換假餌。
如果都照跟既話即係戒心尚未算高,可以試下用中低頻率(約3秒1~2次)既 Twitching / Jerking 去引佢食餌。

換假餌要跟現場情況,假設無釣場因素局限既話可以試轉自然D既泳姿,
Minnow>Lipless Minnow>Rolling Bait>Sinking Pencil>Minnow 類 Soft Plastic (Jighead 或 Weighted Worm Hook)
色就真係無固定答案,SORRY,不過我既話會轉 Iwashi イワシ
(即藍身白肚黑背有數點黑點果種 : [轉載][Google 圖片搜尋][url=https://www.google.co.jp/search?q=%E3%82%A4%E3%83%AF%E3%82%B7&client=firefox-a&rls=org.mozilla:ja&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=Tz9oVNOrN8LSmAWf9YK4Cg&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1366&bih=631]https://www.google.co.jp/search?q=%E3%82%A4%E3%83%AF%E3%82%B7&client=firefox-a&rls=org.mozilla:ja&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=Tz9oVNOrN8LSmAWf9YK4Cg&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1366&bih=631[/url])
同時如果可以既話改一改假餌既軌跡。有光暗既就光去暗暗去光或踩界行,有流又啱流試U字,乜都無試唔同方向游

都唔得既話最後一著係引發反射性咬餌,即唔畀時間佢去思考。
此著係有風險,戒心極高或膽小既一嚇就不回頭。
不過以樓主所講既情況黎睇,鱸魚既戒心應該唔算太高,至少會跟。
我個人會用 Vibration 沉至釣深後高速收線(約1秒2轉),顏色不定,紅頭白又得上面講既Iwashi都得。

失敗弄巧反拙既話小弟都只好認輸另覓釣點。


總括黎講里種時候到你有足夠經驗之前好多時只能夠試,小弟都失敗過唔少次,到依家都常有。(當然有高手師兄在場教路例外)
最緊要個腦不停轉,窮則變變則通。同埋唔好放棄。

最後再強調一次,小弟並唔精於拖鱸,釣魚無標準答案,以上只係作參考希望師兄早日釣到。
唔得就當小弟吹下水。
同時其他師兄見到有錯既話還請指點指點。

希望幫到你。

[[i] 本帖最後由 AlphasRED 於 2014-11-16 07:47 PM 編輯 [/i]]

panadol456 2014-11-16 15:42

很詳細,又學到野[url=http://www.discuss.com.hk/iphone][img=100,23]http://i.discuss.com.hk/d/images/r10/iphoneD.jpg[/img][/url]

sillydog4 2014-11-16 22:57

十分感激師兄教路, 小弟一定好好運用師兄既理論
他朝有日拖到鱸, 一定貼上來獻給師兄!

panadol456 2014-11-17 00:30

想問下荃灣西有咩位有機會有鱸魚?[url=http://www.discuss.com.hk/iphone][img=100,23]http://i.discuss.com.hk/d/images/r10/iphoneD.jpg[/img][/url]
頁: [1]
查看完整版本: 追餌唔食餌?