查看完整版本 : 新手玩 divison , 有人組隊嗎?

goodwind 2016-12-30 01:36 PM

新手玩 divison , 有人組隊嗎?

現時 level 22

Gametag: goodwind69

carven66 2017-1-3 09:01 PM

id:carven66
level:30,不過我無咪可以嗎

goodwind 2017-1-9 07:02 PM

[quote]原帖由 [i]carven66[/i] 於 2017-1-3 09:01 PM 發表 [url=http://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=454196109&ptid=26346697][img]http://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
id:carven66
level:30,不過我無咪可以嗎 [/quote]


我都啱啱上咗 lv 30 , 無咪都 OK呀。 

goodwind 2017-1-25 11:09 AM

Falcon Lost 打極都失敗,  徵隊友。

CS601P 2017-2-1 05:26 PM

ADD我啦....
我主打每周,每日(最後兩個),UG(挑戰三段,四或五令),其它任務....
用咪或不用咪
ID: seksek55

goodwind 2017-2-6 04:36 PM

[quote]原帖由 [i]CS601P[/i] 於 2017-2-1 05:26 PM 發表 [url=http://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=455673745&ptid=26346697][img]http://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
ADD我啦....
我主打每周,每日(最後兩個),UG(挑戰三段,四或五令),其它任務....
用咪或不用咪
ID: seksek55 [/quote]

已加 :loveliness:   (可用咪)

CS601P 2017-2-6 08:01 PM

前一排,THE DIVISION維護SERVER之後,無佐好友LIST..
今日都一時有一時又無個好友LIST....組隊要落基地下層散貨區等人....

如果你系新手,有幾點要注意...
1)切記不要衝最前....好易死..
2)切記不要太靠近隊友,尤其躲在掩體,必要預留幾個身份,給對方及你去活動...兩人太靠近好易一個炸彈,被阻走避不及就瓜曬...
3)死佐個時,如果隊友跟敵人駁緊火,你就不要爬近隊友,會影響隊友...寧願爬去有掩體等救,好過爬近隊友,隊友很難兼顧救人及駁火..
4)如果打UG,要睇清楚任務...有些任務是計時,必要盡快...有些任務不計時的就慢慢走...有些查探任務,探索時沒有觸動敵人就可以直過,不必打...
5)個人裝備,建議先加強本身裝甲,做到減傷50%或以上...咁才不會中一鎗即死...
6)鎗支建議用PP-19及M4(兩支會在基地下層,散貨區有賣)...
7)技能天賦, 建議選 1)腎上腺素 2)神行百變 3)衝鋒陷陣 4)戰術推進/防手震(任擇一種)
8)技能能力,建議選1)用藥過量 2)脈衝/地雷/噴火機塔(應自己打法選一種) 3)戰術連結(它會大大加強全隊傷害力)

---------
[quote]原帖由 [i]goodwind[/i] 於 6-2-2017 04:36 PM 發表 [url=http://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=455938731&ptid=26346697][img]http://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]


已加 :loveliness:   (可用咪) [/quote]

[[i] 本帖最後由 CS601P 於 2017-2-6 08:13 PM 編輯 [/i]]

goodwind 2017-2-7 03:21 PM

[quote]原帖由 [i]CS601P[/i] 於 2017-2-6 08:01 PM 發表 [url=http://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=455947375&ptid=26346697][img]http://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
前一排,THE DIVISION維護SERVER之後,無佐好友LIST..
今日都一時有一時又無個好友LIST....組隊要落基地下層散貨區等人....

如果你系新手,有幾點要注意...
1)切記不要衝最前....好易死..
2)切記不要太靠近隊友,尤 ... [/quote]

:smile_14: c hing 好有經驗!  謝謝分享心得! 正呀! :)

goodwind 2017-2-7 03:26 PM

[quote]原帖由 [i]CS601P[/i] 於 2017-2-1 05:26 PM 發表 [url=http://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=455673745&ptid=26346697][img]http://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
ADD我啦....
我主打每周,每日(最後兩個),UG(挑戰三段,四或五令),其它任務....
用咪或不用咪
ID: seksek55 [/quote]

我未買 underground :smile_13: ....   請問 畀 $109 買 underground 好? 定 $312 買 season pass ?:smile_41:

CS601P 2017-2-7 03:39 PM

如果打每周/每日的高價任務(付INTEL個種),盡量不要用地雷....
好多時敵人會一批一批出來,我方可以分成兩個隊員一組集中火力一件一件咁打...如果有隊員放地雷會令敵人散開咁走,我方就難以集中火力對付敵人..

還有一樣系盡用火子彈及爆子彈,手榴彈等...
有理無理,多敵人時,咩炸彈都擲去敵人位置....阻一阻他們的攻勢....
新手一開局就上定火子彈或爆子彈....射敵好入肉架..
火子彈及爆子彈,手榴彈等等,留起無咩好處,不如一早用佐去...好過死佐用吾到...

========
[quote]原帖由 [i]goodwind[/i] 於 7-2-2017 03:21 PM 發表 [url=http://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=455985585&ptid=26346697][img]http://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]


:smile_14: c hing 好有經驗!  謝謝分享心得! 正呀! :) [/quote]

CS601P 2017-2-7 03:49 PM

season pass,包三隻DLC..
三隻DLC已經出佐UG,及生還者...
最後一隻好快會出...

UG好好玩架..可惜好多老手都收佐山....電腦配人就難配到....
我日日都打幾次UG,多數隨便找身旁的人,對方肯入團的話....不足四人,三人都出發打挑戰4令三階段...一次就有成十幾件野(綠裝,金裝,金鎗等),95鳳凰幣,兩三個經驗盒仔...

生還者是另一種玩法,角色本身咩都無,靠尋找...新手會難以明白,熟習佐就有另一種感覺....

如果你喜歡玩THE DIVISION就必要買SEASON PASS....


[quote]原帖由 [i]goodwind[/i] 於 7-2-2017 03:26 PM 發表 [url=http://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=455985803&ptid=26346697][img]http://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]


我未買 underground :smile_13: ....   請問 畀 $109 買 underground 好? 定 $312 買 season pass ?:smile_41: [/quote]

[[i] 本帖最後由 CS601P 於 2017-2-7 03:54 PM 編輯 [/i]]

CS601P 2017-2-7 03:56 PM

昨晚我JOIN佐你在暗區..
但系點解你在暗區吾執野去回收....

========
[quote]原帖由 [i]carven66[/i] 於 3-1-2017 09:01 PM 發表 [url=http://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=454196109&ptid=26346697][img]http://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
id:carven66
level:30,不過我無咪可以嗎 [/quote]

goodwind 2017-2-9 12:13 PM

買咗 season pass ....  但未玩 survival

近排喺 division 有 bug, 入面永遠顯示online朋友數係零  ...  知你地喺度但遇唔到 :smile_13:

CS601P 2017-2-9 03:12 PM

SURVIVAL(生還者)是要考技術,入去時分淨殺敵人或殺人(非同組人及敵人),如果配不到人同行,孤狼入去,難度超高.
開始時角色身上祇得支手鎗,本身受傷有壞血病,生存時間一直倒數,其間要打針或食藥來暫緩病情,捱到找到疫苗乘直升機離開為止.
外面是冰天雪地,身上禦寒衣服單薄,所以要尋找或製造禦寒衣物,主角在室外體溫一直下降,超過咁限度,生命會不斷減少,而禦寒衣物是減低體溫的下降速度,外面有些躲藏地方或火桶,來回復角色的體溫,所以角色要一路走一路留意四周或體溫降到一半要即睇地圖找火桶.
物件有食物及汽水,食物可以慢慢回復生命,汽水可以清楚顯示周圍的盒子,汽水非常非常有用,一有就即飲,大大增加找到有用東西的機會..
敵人分為紅人(低級的紅色生命值,),紫人及黃人,有名字的人...
紅人用手鎗都可以制服,
紫人要用綠鎗或以上才打到...未有鎗,見到就避開...
黃人或以就要藍鎗或以上才夠火力....見到即走避....
這區的敵人好醒目,識圍攻又識躲在掩體,所以初期得支手鎗,就要一見到落單或二個紅人,你就要先躲在掩體,睇定撤退後路才射殺他們,經驗得知最好左近有商店,如果一時射不死他們,外面又大風大雪,你的體溫一路急降,咁....就要立即躲入店內,找個掩體,鎗口對門口,他們追殺要入商店...咁..敵明我暗(掩體)之下,他們企在門口要找你個時,你就用手鎗射殺他們...

打倒敵人會得到對方身上物件(例如:禦寒衣服,鎗支,配件等),敵人級數越高,身上物件越高級.

另外其它人死左,亦會留下身上物件,地圖會標示起來,所以見到有人死,要急急去執死雞,不過要留意有無敵人在左近.
(有時其它人系凍死途中,不是被殺的話,沒有敵人在左近就易執野好多)
商店,高層地方,住宅等又高又大的地方比較多有用的東西..

玩法是先找齊用料製造口罩,再找暗區入口,進入暗區,尋找疫苗及用材料製造訊號彈鎗,
當主角找到疫苗,去到回收區,發射訊號彈,召喚直升機,跟著離開....

自從上星期division維護SERVER之後,個ONLINE朋友表就一時有一時無....
攪到要在基地底下,UG入口前面個集散區碰下有無熟人....

=============
[quote]原帖由 [i]goodwind[/i] 於 9-2-2017 12:13 PM 發表 [url=http://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=456089582&ptid=26346697][img]http://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
買咗 season pass ....  但未玩 survival

近排喺 division 有 bug, 入面永遠顯示online朋友數係零  ...  知你地喺度但遇唔到 :smile_13: [/quote]

[[i] 本帖最後由 CS601P 於 2017-2-9 06:55 PM 編輯 [/i]]

goodwind 2017-2-9 04:03 PM

[quote]原帖由 [i]CS601P[/i] 於 2017-2-9 03:12 PM 發表 [url=http://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=456098011&ptid=26346697][img]http://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
SURVIVAL(生還者)是要考技術,入去時分淨殺敵人或殺人(非同組人及敵人),如果配不到人同行,孤狼入去,難度超高.
開始時角色身上祇得支手鎗,本身受傷有壞血病,生存時間一直倒數,其間要打針或食藥來暫緩病情,捱到找到疫苗 ... [/quote]

聽落都覺得難 ...  :funk:    要組隊試下 ...

另外 果 3 個 incursion 又係超難...  試過 N 次!有時同啲勁人一齊都過唔到 ...  :smile_42:

CS601P 2017-2-9 06:38 PM

SURVIVAL最好有咪及熟人組隊..不然你走東邊,隊員走西邊,個個走吾同方向...走散曬,都吾知做緊咩...咁...寧願獨狼單人打好過....

3 個 incursion 的困難級都不算太難過關.....野團組隊都有機過到...
挑戰級才系最難攪,必要熟人組隊及有咪加上極度合作才過到...
不過打Incursion得到的野系特別....其它任務都未必有....

[quote]原帖由 [i]goodwind[/i] 於 9-2-2017 04:03 PM 發表 [url=http://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=456100510&ptid=26346697][img]http://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]


聽落都覺得難 ...  :funk:    要組隊試下 ...

另外 果 3 個 incursion 又係超難...  試過 N 次!有時同啲勁人一齊都過唔到 ...  :smile_42: [/quote]

goodwind 2017-2-9 06:43 PM

[quote]原帖由 [i]CS601P[/i] 於 2017-2-9 06:38 PM 發表 [url=http://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=456109007&ptid=26346697][img]http://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
SURVIVAL最好有咪及熟人組隊..不然你走東邊,隊員走西邊,個個走吾同方向...走散曬,都吾知做緊咩...咁...寧願獨狼單人打好過....

3 個 incursion 的困難級都不算太難過關.....野團組隊都有機過到...
挑戰級才系最難 ... [/quote]


我玩  3 個 incursion 好似只有 挑戰級 同 英雄級 兩個揀 .....  唔見有低難度揀...

CS601P 2017-2-9 06:56 PM

系呀..分挑戰及英雄..
我把它跟每日任務的挑戰級跟困難級混亂佐...


=========

[quote]原帖由 [i]goodwind[/i] 於 9-2-2017 06:43 PM 發表 [url=http://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=456109346&ptid=26346697][img]http://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]我玩  3 個 incursion 好似只有 挑戰級 同 英雄級 兩個揀 .....  唔見有低難度揀... [/quote]

goodwind 2017-2-13 01:32 PM

開始有啲灰....    尋晚喺 darkzone 被 秒殺 .... 點解可以差咁遠 ?:smile_27: :smile_42:

CS601P 2017-2-13 02:51 PM

你要裝甲夠厚,有過量用藥及腎上線素,谷起個生命多一格,火鎗支射速要快,火力要勁,跟對方纏鬥,一邊不停又走避又躲,一躲起即還擊又開火又手榴彈..
DZ要組隊,兩人以上才有勝算..

========
[quote]原帖由 [i]goodwind[/i] 於 13-2-2017 01:32 PM 發表 [url=http://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=456325843&ptid=26346697][img]http://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
開始有啲灰....    尋晚喺 darkzone 被 秒殺 .... 點解可以差咁遠 ?:smile_27: :smile_42: [/quote]

goodwind 2017-2-13 02:56 PM

[quote]原帖由 [i]CS601P[/i] 於 2017-2-13 02:51 PM 發表 [url=http://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=456329678&ptid=26346697][img]http://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
你要裝甲夠厚,有過量用藥及腎上線素,谷起個生命多一格,火鎗支射速要快,火力要勁,跟對方纏鬥,一邊不停又走避又躲,一躲起即還擊又開火又手榴彈..
DZ要組隊,兩人以上才有勝算..

========
[/quote]

大致都明, 但無諗過 六十幾萬 toughness 被人掃一兩秒就瞓低 :smile_27:

要重新執過身裝備…

[[i] 本帖最後由 goodwind 於 2017-2-13 03:00 PM 編輯 [/i]]

CS601P 2017-2-13 03:04 PM

本身裝甲才最有用..
我得三十萬toughness已經夠,祇要裝甲厚,減傷有54%..
身上穿掠奪者及突襲者....用支輕裝M4子(破甲),M4射速有850,加個子彈夾有加射速,成四十萬DPS...
DZ單人跟紅人打巷戰都有機....

=========
[quote]原帖由 [i]goodwind[/i] 於 13-2-2017 02:56 PM 發表 [url=http://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=456329990&ptid=26346697][img]http://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]


大致都明, 但無諗過 六十幾萬 toughness 被人掃一兩秒就瞓低 :smile_27:

要重新執過身備… [/quote]

goodwind 2017-2-13 05:32 PM

[quote]原帖由 [i]CS601P[/i] 於 2017-2-13 03:04 PM 發表 [url=http://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=456330396&ptid=26346697][img]http://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
本身裝甲才最有用..
我得三十萬toughness已經夠,祇要裝甲厚,減傷有54%..
身上穿掠奪者及突襲者....用支輕裝M4子(破甲),M4射速有850,加個子彈夾有加射速,成四十萬DPS...
DZ單人跟紅人打巷戰都有機....

======== ... [/quote]

c hing 帶我去打裝置丫  :smile_13:  邊度打多正裝備?  我見有人不繼打同一任務。

[[i] 本帖最後由 goodwind 於 2017-2-13 05:40 PM 編輯 [/i]]

CS601P 2017-2-13 10:32 PM

落UG打,挑戰級加令加段....打一次收到好多正裝備及滿分得盒又有鳳凰幣可以在散集區校準鎗及買好野....
基本上,身上最多祇帶到2,000鳳凰幣,所以有千幾就去散集區買野..好好利用....


division無啦啦無佐online好友list,join人吾方便...
你試下落UG,遇到我,組隊打挑戰,四令,三段...一次大約45分鐘...打完會得到好多好野...

========
[quote]原帖由 [i]goodwind[/i] 於 13-2-2017 05:32 PM 發表 [url=http://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=456338146&ptid=26346697][img]http://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]


c hing 帶我去打裝置丫  :smile_13:  邊度打多正裝備?  我見有人不繼打同一任務。 [/quote]

[[i] 本帖最後由 CS601P 於 2017-2-13 10:44 PM 編輯 [/i]]

goodwind 2017-2-16 01:08 PM

[quote]原帖由 [i]CS601P[/i] 於 2017-2-13 10:32 PM 發表 [url=http://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=456352303&ptid=26346697][img]http://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
落UG打,挑戰級加令加段....打一次收到好多正裝備及滿分得盒又有鳳凰幣可以在散集區校準鎗及買好野....
基本上,身上最多祇帶到2,000鳳凰幣,所以有千幾就去散集區買野..好好利用....


division無啦啦無佐online好 ... [/quote]

division 個 online friend list 死咗,  但原來可以上 xbox.com 睇到邊啲朋友 online 同打緊咩 game, division 的話甚至睇到大約喺咩位置 :smile_14:

[url=https://account.xbox.com/en-HK/Friends?xr=socialtwistnav]https://account.xbox.com/en-HK/Friends?xr=socialtwistnav[/url]

可以靠 xbox message 約... :smile_13:


尋晚又打 falcon lost , 當然失敗但 頂到第10波攻擊, 我覺得自己勁咗... :smile_30::D:D

[[i] 本帖最後由 goodwind 於 2017-2-16 01:10 PM 編輯 [/i]]

CS601P 2017-2-16 02:42 PM

按手制中間粒制,確系可以看到朋友ONLINE...
不過有些朋友會設定或無意間選OFFLINE,咁...一樣見不到對方狀況....
哈哈...其實你也是選佐OFFLINE...

Falcon lost有人會在左邊個位縮起一角去打,要有兩個電工,輪流放十字箱或十字貼來保命又頂著敵方的攻擊..
另外又有人在躲在地下通道,同樣用十字箱,更有人會用防衛盾,頂著敵方攻擊..
兩種都要有電工及老手熟識路線拼命走出去拿炸彈....


[quote]原帖由 [i]goodwind[/i] 於 16-2-2017 01:08 PM 發表 [url=http://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=456489599&ptid=26346697][img]http://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]


division 個 online friend list 死咗,  但原來可以上 xbox.com 睇到邊啲朋友 online 同打緊咩 game, division 的話甚至睇到大約喺咩位置 :smile_14:

[url=https://account.xbox.com/en-HK/Frie]https://account.xbox.com/en-HK/Frie[/url] ... [/quote]

goodwind 2017-2-16 03:17 PM

[quote]原帖由 [i]CS601P[/i] 於 2017-2-16 02:42 PM 發表 [url=http://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=456494558&ptid=26346697][img]http://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
按手制中間粒制,確系可以看到朋友ONLINE...
不過有些朋友會設定或無意間選OFFLINE,咁...一樣見不到對方狀況....
哈哈...其實你也是選佐OFFLINE...

Falcon lost有人會在左邊個位縮起一角去打,要有兩個電工,輪流 ... [/quote]

尋日三個人, 一個縮喺樓上唔落黎 (基本上淨係用黎復活隊友同打下無人機) , 一個縮左角二樓, 吸引敵人火力,  我去前面放炸彈....   專登換咗套 final measure 去吸炸彈  XDD
頁: [1]
查看完整版本: 新手玩 divison , 有人組隊嗎?