查看完整版本 : 聖經研究所缺失的學術前提

McLoneV 2018-8-4 06:26 AM

[quote]原帖由 [i]003U[/i] 於 2018-8-3 05:25 PM 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=484919898&ptid=27543689][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
唔好吹噓你搵資料既能力嘞,哩度有理性既人都唔會再信你!
一直以來我都不斷指出你永不爬帖,永遠都係盲毛毛唔睇真就回帖。
[b]連麥窿都證明我已經交出拎來[/b],你仲死纏爛打,實在不知所謂! ... [/quote]

你交乜出來?
交D垃圾出來?:smile_03:

McLoneV 2018-8-4 06:27 AM

[quote]原帖由 [i]人魚公主[/i] 於 2018-8-3 08:54 PM 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=484930519&ptid=27543689][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]

[b][u]好貼題啊!!!呢個主題係講聖經研究所缺失的學術[/u][/b]
必然有正確的學術前提
所謂學術當然要有足夠的知識
無知識又點會研究?
點為之係無知識?
而家就講吓所缺失的學術,就係咁喇. . . . . . .(1)3歲未讀幼稚園的都可做的會員, 以為吹多2句水真係做咗考古學家,历史學者,科學家.....[url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?]https://www.discuss.com.hk/redirect.php?[/url] ... [/quote]

當然缺失囉~
話「詩篇就在律法之中」啵~:smile_03:

003U 2018-8-4 08:50 AM

[quote]原帖由 [i]McLoneV[/i] 於 2018-8-4 06:26 AM 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=484947195&ptid=27543689][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
你交乜出來?
交D垃圾出來? [/quote]垃圾你自然會睇到垃圾囉!
要用腦思考嘎,唔好將學術研究當成絕對真理咁逐個字去校對,
假聖經研究其實係換湯不換藥,迷信依舊!:smile_03:

003U 2018-8-4 08:51 AM

[quote]原帖由 [i]McLoneV[/i] 於 2018-8-4 06:27 AM 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=484947207&ptid=27543689][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]

當然缺失囉~
話「詩篇就在律法之中」啵~ [/quote]
淨係識逐個字去校對標題,
看來你仍不知律法含有詩篇的內容了!:smile_03:

003U 2018-8-4 08:56 AM

[quote]原帖由 [i]香港無神論貓姐][/i] 於 2018-8-3 08:49 PM 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=484930276&ptid=27543689][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]

閣下資料欠奉,就顛倒是非話我呢啲有搵資料既能力嘅人,那證明咗閣下根本已經冇力反駁我,要訴諸謾罵。McLone 並無都證明你已經交任何證明唔到律法中有詩篇的內容,所以你別諗住含混過關。 ... [/quote]笑死人,你連條拎都未睇過,
mclone 刻意隱瞞左拎左的內容你又扮唔知,
仲要再三追問我要拎 來掩飾你的盲毛舉措,
你別諗住含混過關。

003U 2018-8-4 09:05 AM

[quote]原帖由 [i]香港無神論貓姐][/i] 於 2018-8-3 09:14 PM 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=484931431&ptid=27543689][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]

所謂學術當然要有足夠的知識、無知識又點會研究、點為之係無知識,就係專門噏以下呢啲錯誤嘅嘢,死不認錯,或見住人噏以下呢啲錯誤嘅嘢盲目支持。
還有,正確的學術前提要注重誠信,明知噏以下呢啲嘅嘢係錯、都要堅持並且扭曲事實,就係毫無誠信嘅行為。
(1)地球向西轉
(2)詩篇36:6嘅Mighty Mountain 係火山
(3)《詩篇》係基督教成立之後才加入聖經
(4)中世紀已經有聖經研究
... [/quote]所謂學術當然不只要有足夠的知識,而係要分析和理解。
死背知識而唔分析理解又點會係研究?
點為之係無分析理解?
就係專門噏以下呢啲錯誤嘅嘢,死不認錯,
或為左埋堆而夾硬噏以下呢啲錯誤嘅嘢盲目支持。
還有,正確的學術前提要注重誠信,唔可以經常反口覆舌、反轉豬肚,
辯論時固不應如此,人生亦然!
明明唔知枰學原理就亂噏以下呢啲嘅嘢係錯、
都要堅持切割文本並且扭曲事實,就係毫無誠信嘅行為。
[b][size=4](1)地球向西轉[/size][/b]
[b][size=4]1.1 你已提出影片証據,但完全唔明其中原理,依家埋唔到我堆就反轉豬肚話要收返。[/size][/b]
[size=4][b]1.2 和Mclone一樣,切割文本來講地球西轉,完全唔敢提之前嗰句係講乜野,[/b][b]以為扭曲我句子原意就可以屈到我。[/b][/size]
點知除了曝露你們毫無科學知識外,
哩種扭曲原意的講法仲連學術誠信都無埋!

003U 2018-8-4 09:15 AM

[quote]原帖由 [i]McLoneV[/i] 於 2018-8-4 06:07 AM 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=484947066&ptid=27543689][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]


你邊條link是猶太教Tanakh 書籍?
你唔好老作,而我就正正以Jewish Publication Society Tanakh Translation指出詩篇不在律法之中 [/quote]我邊條link不是提及猶太教Tanakh 書籍?
你唔好老作,第一條拎已指出詩篇內容就在律法之中!

003U 2018-8-4 09:16 AM

[quote]原帖由 [i]香港無神論貓姐][/i] 於 2018-8-3 09:04 PM 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=484931006&ptid=27543689][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]

Compare and contrast唔等於律法中有詩篇內容,就正如超人引述有論文講西遊記和佛教嘅關係,唔等於佛教就係有西遊記嘅內容!你搞清楚邏輯先啦。 [/quote]Compare and contrast 就等於律法中有詩篇內容,
就正如超人引述有論文講西遊記和佛教嘅關係,等於佛教就係有西遊記嘅內容!
如果佛教唔係有,咁西遊記憑乜野去創作?
你搞清楚邏輯先啦。;P

[[i] 本帖最後由 003U 於 2018-8-4 09:17 AM 編輯 [/i]]

香港無神論貓姐] 2018-8-5 02:04 PM

[quote]原帖由 [i]003U[/i] 於 2018-8-4 09:16 AM 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=484950859&ptid=27543689][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
Compare and contrast 就等於律法中有詩篇內容,
就正如超人引述有論文講西遊記和佛教嘅關係,等於佛教就係有西遊記嘅內容!
如果佛教唔係有,咁西遊記憑乜野去創作?
你搞清楚邏輯先啦。;P ... [/quote]
「Compare and contrast 就等於律法中有詩篇內容」係 empty assertion,即廢話。
佛教就係有西遊記嘅內容?係唔係佛教有豬八戒、鐵扇公主、牛魔王?;P

人魚公主 2018-8-5 08:01 PM

[quote]原帖由 [i]McLoneV[/i] 於 2018-8-4 06:27 AM 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=484947207&ptid=27543689][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]


當然缺失囉~
話「詩篇就在律法之中」啵~:smile_03: [/quote]
你睇晒#232,#233咩?[quote]原帖由 003U 於 2018-8-3 08:00 PM 發表
假聖經研究愈講愈出醜,加第38點:

(1)將聖經研究冠上基督教,而不知道真正的學術必須去宗教化以保持價值中立。
(2)將受現代主義影響的聖經研究偽稱為近代聖經研究,連基本時序也搞錯,全無邏輯!
(3)唔知道聖經係神話,當成歷史來研究,仲公然搞偽史學研究。
(4)唔知道歷史學家必須中肯記錄當時情況,以為宣傳聖經可以當史學。
(5)欠缺正確方法論,例如詮釋古文獻必須考慮作者作平。
(6)捏造框架論來自我封閉,藉以逃避學術審查。
(7)虛構南唐歷史來詆譭佛教。
(8)扭曲班固言論,以詆譭偉大史學家司馬遷。
(9)扭曲猶太古史的文化背景,以詆吾唔譭偉大史學家約瑟夫斯。
(10)唔識哲學、唔識量子力學,假基基亂吹後現代主義來招搖撞騙。
(11)唔識物理學,假反基亂咁講希格斯粒子證明無靈魂。
(12)唔識心理學,假反基亂咁講達克效應;而唔知道無論信教、想做傳道人(不成)、改信聖經研究...通通都可以由於達克效應發作。
(13)唔識神話學的原型比較,以為利用個名form crticism 就可以假扮成由聖經研究發展出學問來
(14)不以誠信作學術前提以圖混淆真假,假碩士竟然講出反智金句「圣经不可信,但唔一定係假」來把「不可信」和「係假」切割!
(15)毫無詮釋學知識,完全唔考慮作者生平,亂吹大祭司家族的約瑟夫斯會記錄耶穌被稱為救世主。
(16)毫無詮釋學知識,完全唔識分原典和原稿,竟然將幾千里外、多重翻譯的假聖經抄本當成是原稿,藉此捏造作者原意來宣傳基督教。
(17)利用 use-mention error,企圖將聖經的歷史名詞當成真實歷史,但係又講唔出有邊d具體內容係真確,可以當成教科書。
(18)利用 use-mention error,企圖將西遊記的天竺當成真實地理,傻到以為西遊記的天竺可以當成真正印度。
(19)基督教近代聖經研究 將批判基督教的思潮剽取過來,扭曲為護教的手段。
(20)將兩個不同死法的雅各當成同一人,刻意隱瞞歷史真相,全無誠信!
(21)唔知道教會史記載左雅各死法,胡亂追問記載在聖經哪處;一個係絕對無知,一個係刻意隱瞞。
(22)虛構阿育王歷史來詆譭佛教有暴力。
(23)唔知道聖經係神話,當成歷史來研究,企圖混淆歷史記述的田單。
(24)唔識科學、唔睇霍金(的人擇原理),就亂吹維基來扮科學。
(25)唔識科學、唔識分析理解,貿然就將意識和觀察分開。
(26)利用bart ehrman的academic embarrassment來扮假學術,竟然唔識 Francessca S.,被我篤爆之後先至去搵書睇亦太遲矣!
(27)切割文本來討論宗教,沒有正確科學框架就亂講地球西轉,為求埋堆我堆不擇手段,被我拒絕就惱羞成怒、反轉豬肚。
(28)切割文本來討論宗教,連日心說都唔識,竟然亂講太陽西轉,簡直係科學盲。
(29)沒有測年法的考古証據就亂吹聖經是寫在邊一年,被人質疑就縮沙話只係約數,閒閒地相差一百年。
(30)唔知道考古在歷史研究的作用,以為用測年法可以證明佛骨是釋迦牟尼。
(31)唔識量子力學,唔知道「我們」、「觀測」所指皆意識作用,亂咁抄書來扮識野,曝露了科學盲的本質。
(32)唔識邏輯、唔識集合論、唔識universal set、唔識羅素悖論、邏輯不通、例子全錯...
(33)刻意隱瞞猶太古史的上文下理,不理和文本極不協調的情況 而夾硬將加插耶穌的兩處當作原文所有。
(34)假聖經研究無識貧乏,竟然唔識 Francesca S.,仲將合著的書當成她的文字,夾硬當係「不是polytheism」。
(35)對中世紀歷史完全無知(阿里烏斯教影響所及)就胡亂詆譭天主教會專橫。
(36)刻意隱瞞地球西轉的上文下理,絕口不提原文前一句的意思。
(37)連點樣定東南西北都唔知,就亂吹坐太空船見到地球東轉。
(38)竟然以日出東昇來否定地球西轉,證明根本就不知轉的是地球。
...
...
(n)唔知道早期基督徒和耶穌是用阿蘭語,以為佢地用LXX。
(n+1)唔知道耶穌根本就無打算搞聖經,而只係叫人遵守戒命。
(n+2)唔知道早期基督徒的口傳傳統,以為基督教一開始就有聖經,
而唔知道後人加入詩篇等等才成為聖經。
(n+3)唔知道猶太人用的不是聖經,而是塔納赫。
(n+4)唔知道律法就係塔納赫中最重要的宗教部份。
(n+5)刻意隱瞞聖經審訂的過程,錯覺以為詩篇早在聖經中。
(n+6)企圖偷換概念,偏離原論題將(「之後」時序問題)改為「沿用」還是加「加入」的問,但因邏輯思辯能力不足,而致漏洞百出。
(n+7)因為邏輯思辯能力不足,在偷換概念時致漏洞百出,誤以為要先有聖經才可以加入詩篇,而唔知道當詩篇(和新舊約的其他篇章)加入的時候才成為聖經。
(n+8) 唔知道耶穌和早期基督徒不用聖經,既不可能用聖經(口傳傳統)亦無須編輯聖經(神的子民);因為後來外邦基督徒需要一神信仰的傳承(才有說服力),才把舊約加入新約中成為聖經(如藉此排擠馬吉安)。
(n+9) 邏輯不通、時序攪錯哂、因循苟且、重覆再犯(#2)。
(n+10)對猶太教無知,竟然唔知律法之中含有詩篇內容。
(n+11)對猶太教無知,竟然以為基督教全數接收猶太聖書(塔納赫)。[/quote]
(1)3歲未讀幼稚園的都可做的會員, 以為吹多2句水真係做咗考古學家,历史學者,科學家.....[url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?tid=27498050&goto=lastpost#lastpost]https://www.discuss.com.hk/redirect.php?tid=27498050&goto=lastpost#lastpost[/url]
(2)聖經裡面有部份的確係真人真事,完全冇舉證
(3)即係(趾)當係佛(指) [url=http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=26854990&extra=&page=1]http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=26854990&extra=&page=1[/url]
[url=http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=26854990&extra=page%3D21]http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=26854990&extra=page%3D21[/url]
(4)聖經有什麼歷史是真實的?就只有個人寫信和有石碑有字
(5)小野流都當係傳統佛教
(6)詩篇是有根據?有證據?是虛構?
(7)做假屈人以為耶穌是摩西   [url=http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27375811&pid=478967303&page=9&extra=#pid478967303]http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27375811&pid=478967303&page=9&extra=#pid478967303[/url]
(8)唔識分「出」和「大」字   [url=http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27353482&extra=page%3D1]http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27353482&extra=page%3D1[/url]
(9)用福音來印證 [url=http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27375811&pid=478968410&page=9&extra=#pid478968410]http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27375811&pid=478968410&page=9&extra=#pid478968410[/url]  聖經之我見
(10)自認自己是所謂的聖經研究  [url=http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27405863&pid=479484178&page=2&extra=#pid479484178]http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27405863&pid=479484178&page=2&extra=#pid479484178[/url]
(11)分析當證明[url=http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27409721&pid=479484460&page=2&extra=#pid479484460]http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27409721&pid=479484460&page=2&extra=#pid479484460[/url]
(12)myth不是神話[url=http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27406273&pid=479533204&page=5&extra=#pid479533204]http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27406273&pid=479533204&page=5&extra=#pid479533204[/url]
(13)以為法門寺博物館西安博物館冇資料[url=http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27332046&page=23&extra=#pid479557933]http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27332046&page=23&extra=#pid479557933[/url]
(14)舉證責任不是在考古學家,历史學者,科學家.....而是香討會員  [url=http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27332046&pid=479593738&page=24&extra=#pid479593738]http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27332046&pid=479593738&page=24&extra=#pid479593738[/url]
(15) 用幅來歷不明的圖來騙人  [url=http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27332046&extra=&page=14]http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27332046&extra=&page=14[/url]
(16)加拿大華人唔比問加拿大  [url=http://www.discuss.com.hk/redirect.php?tid=27416234&goto=lastpost#lastpost]http://www.discuss.com.hk/redirect.php?tid=27416234&goto=lastpost#lastpost[/url]
(17)用一條冇話佛⻣是假的LINK話佛⻣是假
(18)老作話人有講四福音收奉獻 [url=http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27402701&pid=479945499&page=2&extra=#pid479945499]http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27402701&pid=479945499&page=2&extra=#pid479945499[/url]
(19)自稱懂得聖經研究,有沒有耶穌釘十架死都唔知
[url=http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27356574&pid=480057127&page=19&extra=#pid480057127]http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27356574&pid=480057127&page=19&extra=#pid480057127[/url]
(20)老作嘢唔當係假  [url=http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27407295&pid=480057646&page=2&extra=#pid480057646]http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27407295&pid=480057646&page=2&extra=#pid480057646[/url]
(21)自稱高學識的連神話是什麼也不知 [url=http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27406273&page=10&extra=#pid480058593]http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27406273&page=10&extra=#pid480058593[/url]
(22)佛教研究語言文化系假扮考古學家,历史學者,科學家
[url=http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27410389&pid=480108668&page=3&extra=#pid480108668]http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27410389&pid=480108668&page=3&extra=#pid480108668[/url]
[url=http://buddhiststudies.berkeley.edu/people/faculty/sharf/]http://buddhiststudies.berkeley.edu/people/faculty/sharf/[/url]
(23)選擇性失明[url=http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27410389&pid=480111852&page=4&extra=#pid480111852]http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27410389&pid=480111852&page=4&extra=#pid480111852[/url]
(24)高學歷高學識博覽群書的連什麼是佛教都不知道[url=http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27332046&pid=480152553&page=28&extra=#pid480152553]http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27332046&pid=480152553&page=28&extra=#pid480152553[/url]
(25)自稱懂聖經研究,有沒有耶穌釘十架死都唔知
[url=http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27356574&pid=480283645&page=19&extra=#pid480283645]http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27356574&pid=480283645&page=19&extra=#pid480283645[/url]
(26)答到語無倫次 [url=http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27401008&extra=&page=4]http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27401008&extra=&page=4[/url]
(27)冇根據,冇證據,作假話係二打六嘅資料[url=http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27203254&pid=480801525&page=34&extra=#pid480801525]http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27203254&pid=480801525&page=34&extra=#pid480801525[/url]
(28)打稻草人[url=http://www.discuss.com.hk/redirect.php?tid=27332046&goto=lastpost#lastpost]http://www.discuss.com.hk/redirect.php?tid=27332046&goto=lastpost#lastpost[/url]
(29)用田單亂類比嘅假學術
(30)火化的結晶會睇到係畸形人?[url=https://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27504589&pid=483561462&page=8&extra=#pid483561462]https://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27504589&pid=483561462&page=8&extra=#pid483561462[/url]
(31)當咗「如果」係證據,一大堆『?』號當咗係證據,一句「第10次問」當咗係證據,知識水平真係低到冇_用[url=https://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27356574&page=26&extra=#pid483915381]https://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27356574&page=26&extra=#pid483915381[/url]
(32)冇知,火化嘅指骨要吻合未火化嘅指骨,笑死人[url=https://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27504589&page=13&extra=#pid484848716]https://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27504589&page=13&extra=#pid484848716[/url]

[[i] 本帖最後由 人魚公主 於 2018-8-5 08:02 PM 編輯 [/i]]

人魚公主 2018-8-5 08:05 PM

仲有#233喎,

[quote]原帖由 [i]人魚公主[/i] 於 2018-8-3 08:55 PM 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=484930562&ptid=27543689][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
原帖由 [i]人魚公主[/i] 於 2018-8-3 08:55 PM 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=484930562&ptid=27543689][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
係囉,順便一提,除了(聖經是由誰修改的?)之外,仲有好多帖和問題未答的,唔好以為走得甩
1, 聖經是由誰修改的?
[url=https://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=25928360&extra=page%3D47&page=2]https://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=25928360&extra=page%3D47&page=2[/url]

2, 未答什麼是佛教研究?
原帖由 香港無神論貓姐] 於 2018-7-208:06 PM 發表

紅色字就係人身攻擊。

人哋 Dr. Robert Sharf 係正式佛教研究方面嘅專家
[url=https://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27504533&extra=&page=4]https://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27504533&extra=&page=4[/url]

3, 原帖由 春天貓 於 2018-5-19 17:54 發表
佛教認為有前世恩果,所以今世有好報惡報
基督教天主教認為無前世恩果,所以今世有人冇啦啦有好報,但可憐有人冇啦啦有惡報

如果唔關前世事,係點解釋呢? ...
[url=https://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27453701&extra=page%3D2]https://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27453701&extra=page%3D2[/url]

4, 二十座.六十座城/市/鎮/莊/村/都/在那裡?[url=https://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27534028&extra=page%3D2]https://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27534028&extra=page%3D2[/url]

5, 法門寺呢舊唔係佛皮佛血佛髮佛甲,的的確確是骨喎,唔係稱為指骨咁稱為咩嘢?咁即係點呢?
原帖由 McLoneV 於 2018-7-1103:05 PM 發表


乜法門寺佛骨是結晶體的舍利咩?
法門寺佛骨是被稱為指骨,不是晶體舍利
你不必模糊視線。

睇到扮睇唔到?

錯誤以為以畸形人回應是指佛骨
[url=https://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27504589&page=12]https://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27504589&page=12[/url]
有咩水渠,厚墻,有字石頭咁就當係學術,
[url=https://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27600263&extra=page%3D1]https://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27600263&extra=page%3D1[/url]
佛指巡迴世界展覽,學人講邏輯靈都裹屍展覽,
[url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?tid=27600817&goto=lastpost#lastpost]https://www.discuss.com.hk/redirect.php?tid=27600817&goto=lastpost#lastpost[/url]
講成書背後就轉移視線扯咗去講佛教,
[url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?tid=27606518&goto=lastpost#lastpost]https://www.discuss.com.hk/redirect.php?tid=27606518&goto=lastpost#lastpost[/url]
「連條毛都揾唔到,位置都唔知」比你改到變咗係「史記記錄都是老作」,
[url=https://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27504492&extra=page%3D1&page=14]https://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27504492&extra=page%3D1&page=14[/url]
乜法門寺佛骨是結晶體的舍利咩?你咁都問得出
[url=https://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27504589&page=9]https://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27504589&page=9[/url]
「如果」,「?」問號,「第10次問」你當係證據,
[url=https://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27504589&extra=&page=12]https://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27504589&extra=&page=12[/url]
用不同地方不同年代不同人物的田單假類比做擋箭牌搬龍門,嘩!!!真係嘆為覲止囉 :smile_o11::smile_o11:    :smile_o11:       何其壯觀   !!!!!!!!!!!!!!!!!!
[/quote]
如果未搵到眼鏡,或扮睇唔到,我可以重貼,睇到未呀?:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol

003U 2018-8-5 09:44 PM

[quote]原帖由 [i]香港無神論貓姐][/i] 於 2018-8-5 02:04 PM 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=485019579&ptid=27543689][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]

「Compare and contrast 就等於律法中有詩篇內容」係 empty assertion,即廢話。
佛教就係有西遊記嘅內容?係唔係佛教有豬八戒、鐵扇公主、牛魔王? [/quote]
Compare and contrast 就等於律法中有詩篇內容唔係 empty assertion,
你唔明白就當廢話,等於你的思想是廢話。
佛教就係有西遊記嘅內容你都唔知,
係唔係你唔知佛教有唐三藏?;P

香港無神論貓姐] 2018-8-6 03:49 PM

[quote]原帖由 [i]003U[/i] 於 2018-8-4 09:05 AM 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=484950496&ptid=27543689][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
所謂學術當然不只要有足夠的知識,而係要分析和理解。
死背知識而唔分析理解又點會係研究?
點為之係無分析理解?
就係專門噏以下呢啲錯誤嘅嘢,死不認錯,
或為左埋堆而夾硬噏以下呢啲錯誤嘅嘢盲目支持。
還有,正確的學術前提要注重誠信,唔可以經常反口覆舌、反轉豬肚,
辯論時固不應如此,人生亦然!
明明唔知枰學原理就亂噏以下呢啲嘅嘢係錯、
都要堅持切割文本並且扭曲事實,就係毫無誠信嘅行為。
... [/quote]
地球向西轉,我早就話那影片唔係證據,你有本事就自己搵返證據,唔好黐實我嚟逃避責任

003U 2018-8-6 04:00 PM

[quote]原帖由 [i]香港無神論貓姐][/i] 於 2018-8-6 03:49 PM 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=485081094&ptid=27543689][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]

地球向西轉,我早就話那影片唔係證據,你有本事就自己搵返證據,唔好黐實我嚟逃避責任 [/quote]
地球向西轉,我早就話那影片係證據,
你有本事搵左證據,但又唔明其中原理,
以為黐實我嚟逃避責任,
點知被我拒絕就反轉豬肚,
依家想收回影片已太遲了!

香港無神論貓姐] 2018-8-6 08:50 PM

[quote]原帖由 [i]003U[/i] 於 2018-8-6 04:00 PM 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=485081638&ptid=27543689][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]

地球向西轉,我早就話那影片係證據,
你有本事搵左證據,但又唔明其中原理,
以為黐實我嚟逃避責任,
點知被我拒絕就反轉豬肚,
依家想收回影片已太遲了! ... [/quote]
你話那影片係證據,既然咁你自己就搵出嚟解釋囉,點解地球西轉而又太陽東北方昇起(部分日子咋)?:smile_47:
你成日只係識得賴人(被你拒絕就反轉豬肚),你根本冇拒絕我,你只係唔聽我勸告要在出文事後查核事實,而家你片又無、解釋又無,唯有就唔比我認錯嚟咁無賴,我諗睇嘅人見到你呢啲言行已經笑死。:lol

McLoneV 2018-8-7 02:10 AM

[quote]原帖由 [i]003U[/i] 於 2018-8-4 08:50 AM 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=484949983&ptid=27543689][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
垃圾你自然會睇到垃圾囉!
要用腦思考嘎,唔好將學術研究當成絕對真理咁逐個字去校對,
假聖經研究其實係換湯不換藥,迷信依舊!:smile_03: [/quote]
當然~ 例如話「詩篇就在律法之中」

McLoneV 2018-8-7 02:11 AM

[quote]原帖由 [i]003U[/i] 於 2018-8-4 08:51 AM 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=484950006&ptid=27543689][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]

淨係識逐個字去校對標題,
看來你仍不知律法含有詩篇的內容了!:smile_03: [/quote]

你又想搬龍門?
呵呵~ 仲乜由「詩篇就在律法之中」變成「律法含有詩篇的內容」:smile_03:

McLoneV 2018-8-7 02:12 AM

[quote]原帖由 [i]003U[/i] 於 2018-8-4 09:15 AM 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=484950819&ptid=27543689][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
我邊條link不是提及猶太教Tanakh 書籍?
你唔好老作,第一條拎已指出詩篇內容就在律法之中! [/quote]

你冇條link話「詩篇就在律法之中」,
唔好死撐囉~~

McLoneV 2018-8-7 02:14 AM

[quote]原帖由 [i]人魚公主[/i] 於 2018-8-5 08:01 PM 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=485037212&ptid=27543689][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]

你睇晒#232,#233咩?
(1)3歲未讀幼稚園的都可做的會員, 以為吹多2句水真係做咗考古學家,历史學者,科學家.....[url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?tid=27498050&goto=lastpost#lastpost]https://www.discuss.com.hk/redirect.php?tid=27498050&goto=lastpost#lastpost[/url]
(2)聖經裡面有部份的確係真人真事,完全冇舉證
(3)即係(趾)當係佛(指) [url=http://www.discus]http://www.discus[/url] ... [/quote]

你的#232, #233同「詩篇就在律法之中」無關啵~
唔好諗住幫U啦

人魚公主 2018-8-7 07:53 AM

[quote]原帖由 [i]McLoneV[/i] 於 2018-8-7 02:14 AM 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=485108920&ptid=27543689][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]


你的#232, #233同「詩篇就在律法之中」無關啵~
唔好諗住幫U啦 [/quote]

[size=7][color=#ff0000][b]#232, #233係講你,唔係講詩篇, 咁都睇唔到?你未搵到眼鏡呀? [/b][/color][/size]
[size=7][color=#ff0000][/color][/size]
:smile_03::smile_03::smile_03::smile_03::smile_03::smile_03::smile_03::smile_03::smile_03::smile_03::smile_o11::smile_o11::smile_o11::smile_o11::smile_o11::smile_o11::smile_o11::smile_o11::smile_o11::smile_o11::smile_o11::smile_o11::smile_o11::smile_o11::smile_o11:

McLoneV 2018-8-7 08:38 AM

[quote]原帖由 [i]人魚公主[/i] 於 2018-8-7 07:53 AM 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=485112901&ptid=27543689][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]


#232, #233係講你,唔係講詩篇, 咁都睇唔到?你未搵到眼鏡呀?

:smile_03::smile_03::smile_03::smile_03::smile_03::smile_03::smile_03::smile_03::smile_03::smile_03::smile_o11::smile_o11::smile_o11::smile_o11::smile_o11:: ... [/quote]

#232的連結(1)是宇宙超人的言論,你的評語是「3歲未讀幼稚園的都可做的會員, 以為吹多2句水真係做咗考古學家,历史學者,科學」,你是講宇宙超人啵
咁都睇唔到?你未搵到眼鏡呀?

人魚公主 2018-8-7 08:43 AM

[quote]原帖由 [i]McLoneV[/i] 於 2018-8-7 08:38 AM 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=485114418&ptid=27543689][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
[quote]原帖由 人魚公主 於 2018-8-7 07:53 AM 發表


#232, #233係講你,唔係講詩篇, 咁都睇唔到?你未搵到眼鏡呀?

: ...[/quote]

#232的連結(1)是宇宙超人的言論,你的評語是「3歲未讀幼稚園的都可做的會員, 以為吹多2句水真係做咗考古學家,历史學者,科學」,你是講宇宙超人啵
咁都睇唔到?你未搵到眼鏡呀? ... [/quote]

#232, #233你只看到(1)?你真係未搵到眼鏡呀?:smile_03::smile_03::smile_03::smile_03::smile_03::smile_03::smile_03::smile_o11::smile_o11::smile_o11:

McLoneV 2018-8-7 09:43 AM

[quote]原帖由 [i]人魚公主[/i] 於 2018-8-7 08:43 AM 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=485114607&ptid=27543689][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]


#232, #233你只看到(1)?你真係未搵到眼鏡呀?:smile_03::smile_03::smile_03::smile_03::smile_03::s ... [/quote]

你搞點你(1)的錯誤先啦~
你想反駁人,但你連第一條論點都錯
你真係未搵到眼鏡呀?:smile_03::smile_03::smile_03::smile_03::smile_03:

人魚公主 2018-8-7 10:58 AM

[quote]原帖由 [i]McLoneV[/i] 於 2018-8-7 09:43 AM 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=485117714&ptid=27543689][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]


你搞點你(1)的錯誤先啦~
你想反駁人,但你連第一條論點都錯
你真係未搵到眼鏡呀?:smile_03::smile_03::smile_03::smile_03::smile_03: [/quote]
乜你以為一定要講(1)咩?你真係未搵到眼鏡呀?:smile_03::smile_03::smile_03::smile_03::smile_03:
(2)聖經裡面有部份的確係真人真事,完全冇舉證
(3)即係(趾)當係佛(指) [url=http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=26854990&extra=&page=1]http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=26854990&extra=&page=1[/url]
[url=http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=26854990&extra=page%3D21]http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=26854990&extra=page%3D21[/url]
(4)聖經有什麼歷史是真實的?就只有個人寫信和有石碑有字
(5)小野流都當係傳統佛教
(6)詩篇是有根據?有證據?是虛構?
(7)做假屈人以為耶穌是摩西   [url=http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27375811&pid=478967303&page=9&extra=#pid478967303]http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27375811&pid=478967303&page=9&extra=#pid478967303[/url]
(8)唔識分「出」和「大」字   [url=http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27353482&extra=page%3D1]http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27353482&extra=page%3D1[/url]
(9)用福音來印證 [url=http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27375811&pid=478968410&page=9&extra=#pid478968410]http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27375811&pid=478968410&page=9&extra=#pid478968410[/url]  聖經之我見
(10)自認自己是所謂的聖經研究  [url=http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27405863&pid=479484178&page=2&extra=#pid479484178]http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27405863&pid=479484178&page=2&extra=#pid479484178[/url]
(11)分析當證明[url=http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27409721&pid=479484460&page=2&extra=#pid479484460]http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27409721&pid=479484460&page=2&extra=#pid479484460[/url]
(12)myth不是神話[url=http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27406273&pid=479533204&page=5&extra=#pid479533204]http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27406273&pid=479533204&page=5&extra=#pid479533204[/url]
(13)以為法門寺博物館西安博物館冇資料[url=http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27332046&page=23&extra=#pid479557933]http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27332046&page=23&extra=#pid479557933[/url]
(14)舉證責任不是在考古學家,历史學者,科學家.....而是香討會員  [url=http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27332046&pid=479593738&page=24&extra=#pid479593738]http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27332046&pid=479593738&page=24&extra=#pid479593738[/url]
(15) 用幅來歷不明的圖來騙人  [url=http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27332046&extra=&page=14]http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27332046&extra=&page=14[/url]
(16)加拿大華人唔比問加拿大  [url=http://www.discuss.com.hk/redirect.php?tid=27416234&goto=lastpost#lastpost]http://www.discuss.com.hk/redirect.php?tid=27416234&goto=lastpost#lastpost[/url]
(17)用一條冇話佛⻣是假的LINK話佛⻣是假
(18)老作話人有講四福音收奉獻 [url=http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27402701&pid=479945499&page=2&extra=#pid479945499]http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27402701&pid=479945499&page=2&extra=#pid479945499[/url]
(19)自稱懂得聖經研究,有沒有耶穌釘十架死都唔知
[url=http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27356574&pid=480057127&page=19&extra=#pid480057127]http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27356574&pid=480057127&page=19&extra=#pid480057127[/url]
(20)老作嘢唔當係假  [url=http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27407295&pid=480057646&page=2&extra=#pid480057646]http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27407295&pid=480057646&page=2&extra=#pid480057646[/url]
(21)自稱高學識的連神話是什麼也不知 [url=http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27406273&page=10&extra=#pid480058593]http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27406273&page=10&extra=#pid480058593[/url]
(22)佛教研究語言文化系假扮考古學家,历史學者,科學家
[url=http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27410389&pid=480108668&page=3&extra=#pid480108668]http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27410389&pid=480108668&page=3&extra=#pid480108668[/url]
[url=http://buddhiststudies.berkeley.edu/people/faculty/sharf/]http://buddhiststudies.berkeley.edu/people/faculty/sharf/[/url]
(23)選擇性失明[url=http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27410389&pid=480111852&page=4&extra=#pid480111852]http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27410389&pid=480111852&page=4&extra=#pid480111852[/url]
(24)高學歷高學識博覽群書的連什麼是佛教都不知道[url=http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27332046&pid=480152553&page=28&extra=#pid480152553]http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27332046&pid=480152553&page=28&extra=#pid480152553[/url]
(25)自稱懂聖經研究,有沒有耶穌釘十架死都唔知
[url=http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27356574&pid=480283645&page=19&extra=#pid480283645]http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27356574&pid=480283645&page=19&extra=#pid480283645[/url]
(26)答到語無倫次 [url=http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27401008&extra=&page=4]http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27401008&extra=&page=4[/url]
(27)冇根據,冇證據,作假話係二打六嘅資料[url=http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27203254&pid=480801525&page=34&extra=#pid480801525]http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27203254&pid=480801525&page=34&extra=#pid480801525[/url]
(28)打稻草人[url=http://www.discuss.com.hk/redirect.php?tid=27332046&goto=lastpost#lastpost]http://www.discuss.com.hk/redirect.php?tid=27332046&goto=lastpost#lastpost[/url]
(29)用田單亂類比嘅假學術
(30)火化的結晶會睇到係畸形人?[url=https://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27504589&pid=483561462&page=8&extra=#pid483561462]https://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27504589&pid=483561462&page=8&extra=#pid483561462[/url]
(31)當咗「如果」係證據,一大堆『?』號當咗係證據,一句「第10次問」當咗係證據,知識水平真係低到冇_用[url=https://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27356574&page=26&extra=#pid483915381]https://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27356574&page=26&extra=#pid483915381[/url]
(32)冇知,火化嘅指骨要吻合未火化嘅指骨,笑死人[url=https://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27504589&page=13&extra=#pid484848716]https://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27504589&page=13&extra=#pid484848716[/url]

順便一提,除了(聖經是由誰修改的?)之外,仲有好多帖和問題未答的,唔好以為走得甩
1, 聖經是由誰修改的?
[url=https://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=25928360&extra=page%3D47&page=2]https://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=25928360&extra=page%3D47&page=2[/url]

2, 未答什麼是佛教研究?
原帖由 香港無神論貓姐] 於2018-7-208:06 PM 發表

紅色字就係人身攻擊。

人哋 Dr. Robert Sharf 係正式佛教研究方面嘅專家
[url=https://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27504533&extra=&page=4]https://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27504533&extra=&page=4[/url]

3, 原帖由 春天貓 於 2018-5-19 17:54 發表
佛教認為有前世恩果,所以今世有好報惡報
基督教天主教認為無前世恩果,所以今世有人冇啦啦有好報,但可憐有人冇啦啦有惡報

如果唔關前世事,係點解釋呢? ...
[url=https://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27453701&extra=page%3D2]https://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27453701&extra=page%3D2[/url]

4, 二十座.六十座城/市/鎮/莊/村/都/在那裡?[url=https://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27534028&extra=page%3D2]https://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=27534028&extra=page%3D2[/url]

5, 法門寺呢舊唔係佛皮佛血佛髮佛甲,的的確確是骨喎,唔係稱為指骨咁稱為咩嘢?咁即係點呢?
原帖由 McLoneV 於2018-7-1103:05 PM 發表


乜法門寺佛骨是結晶體的舍利咩?
法門寺佛骨是被稱為指骨,不是晶體舍利
你不必模糊視線。

McLoneV 2018-8-7 11:42 AM

[quote]原帖由 [i]人魚公主[/i] 於 2018-8-7 10:58 AM 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=485121263&ptid=27543689][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]

乜你以為一定要講(1)咩?你真係未搵到眼鏡呀?:smile_03::smile_03::smile_03::smile_03::smile_03:
(2)聖經裡面有部份的確係真人真事,完全冇舉證
(3)即係(趾)當係佛(指) [url=http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=26854990&extra=&page=1]http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=26854990&extra=&page=1[/url]
[url=http://www.dis]http://www.dis[/url] ... [/quote]
你的(2)沒有證據,請提供截圖或連結,否則又要删去(2)囉~~:smile_o11:

人魚公主 2018-8-7 11:46 AM

[quote]原帖由 [i]McLoneV[/i] 於 2018-8-7 11:42 AM 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=485123507&ptid=27543689][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]

你的(2)沒有證據,請提供截圖或連結,否則又要删去(2)囉~~:smile_o11: [/quote]
聖經裡面有部份的確係真人真事,完全冇舉證

乜你有證據咩??
:smile_o11:

我不必提供截圖或連結舉證的


睇死你冇舉證啦
不舉就是不舉
:smile_o11::smile_o11::smile_o11::smile_o11::smile_o11::smile_o11::smile_o11::smile_o11:

003U 2018-8-7 06:37 PM

[quote]原帖由 [i]香港無神論貓姐][/i] 於 2018-8-6 08:50 PM 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=485095001&ptid=27543689][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
你話那影片係證據,既然咁你自己就搵出嚟解釋囉,點解地球西轉而又太陽東北方昇起(部分日子咋)?
你成日只係識得賴人(被你拒絕就反轉豬肚),你根本冇拒絕我,你只係唔聽我勸告要在出文事後查核事實,而家你片又無、解釋又無,唯有就唔比我認錯嚟咁無賴,我諗睇嘅人見到你呢啲言行已經笑死。 ... [/quote]
那影片係證據,既然咁你唔明自己就搵出嚟問下我解釋囉,
點解地球西轉而又太陽東北方昇起(部分日子、地方咋)?:smile_47:
你成日只係識得癩貓(被我拒絕就反轉豬肚),
我根本冇可能唔拒絕你,:smile_47:
你只係唔聽我勸告要在出事後查核事實,開親個個帖都錯漏百出,嗰次仲要跪低道歉。
而家你片又無、解釋又唔敢問,唯有就扮向我認錯嚟棄車保帥,
唔駛諗,睇嘅人見到你呢啲言行已經笑死,
更加唔駛諗pm抹黑搞朋黨,卒之被真正反基踢出局。:lol

003U 2018-8-7 06:39 PM

[quote]原帖由 [i]McLoneV[/i] 於 2018-8-7 02:11 AM 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=485108880&ptid=27543689][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]


你又想搬龍門?
呵呵~ 仲乜由「詩篇就在律法之中」變成「律法含有詩篇的內容」 [/quote]
你又想搬龍門?
呵呵~ 仲乜由「詩篇就在律法之中」寫成「律法含有詩篇的內容」就係搬龍門?:smile_03:
唔通你以詩篇係毫無內容?抑或詩篇並不等於詩篇內容?:smile_03:

香港無神論貓姐] 2018-8-8 02:36 AM

[quote]原帖由 [i]003U[/i] 於 2018-8-7 06:37 PM 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=485146289&ptid=27543689][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]

那影片係證據,既然咁你唔明自己就搵出嚟問下我解釋囉,
點解地球西轉而又太陽東北方昇起(部分日子、地方咋)?:smile_47:
你成日只係識得癩貓(被我拒絕就反轉豬肚),
我根本冇可能唔拒絕你,:smile_47:
你只係唔聽我勸告要在出事後查核事實,開親個個帖都錯漏百出,嗰次仲要跪低道歉。
而家你片又無、解釋又唔敢問,唯有就扮向我認錯嚟棄車保帥,
唔駛諗,睇嘅人見到你呢啲言行已經 ... [/quote]
我而家話啦影片唔係證據,吹呀!

McLoneV 2018-8-9 01:48 AM

[quote]原帖由 [i]人魚公主[/i] 於 2018-8-7 11:46 AM 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=485123745&ptid=27543689][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]

聖經裡面有部份的確係真人真事,完全冇舉證

乜你有證據咩??
:smile_o11:

我不必提供截圖或連結舉證的


睇死你冇舉證啦
不舉就是不舉
:smile_o11::smile_o11::smile_o11::smile_o11::smile_o11::smile_o11::smile_o11::smile_o11: ... [/quote]

你回應過我「聖經不盡是神話」一文?
你又失憶囉~
頁: 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11
查看完整版本: 聖經研究所缺失的學術前提