查看完整版本 : 冇性生活

激死未 2018-7-8 11:38 PM

[quote]原帖由 [i]faimark[/i] 於 2018-7-8 11:34 PM 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=483419087&ptid=27565013][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]

:smile_o05:灰姐。:smile_o05:好少見妳在一個post留咁多言,:chcz_02:妳唔會咁激催毀既,:handshake [/quote]

有得佢摧毀先講啦!

草夠錢40歲退休 2018-7-8 11:41 PM

打飛機啦嘈嘈嘈成個女人咁

阿二講馬 2018-7-8 11:43 PM

2年了我:')

中涼寒 2018-7-8 11:43 PM

[quote]原帖由 [i]諾爾.[/i] 於 8-7-2018 19:23 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=483403863&ptid=27565013][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
同太太感情穩定但冇性生活,如果我去叫雞,係咪好有問題呢?(仲未去過嫁) [/quote]

打飛機唔得?

草夠錢40歲退休 2018-7-8 11:47 PM

信我,一定帽事!

頭頂上的小鳥 2018-7-8 11:53 PM

[quote]原帖由 [i]諾爾.[/i] 於 2018-7-8 08:38 PM 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=483407979&ptid=27565013][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
咩叫安全感先?我出糧就比哂啲錢佢,得自己生活費,收工立即返屋企,放假都唔出街,咁都冇安全感? [/quote]


樓上各位係叫你做反的sweet既感覺比老婆,穩定唔代表老婆係你身上有慾望
男人都要keep身型
試下得閒攬下老婆,贊下她,比反她一的愛既感覺,女人有愛既感覺先會比你掂

唔係對你無感情,都可以穩定
但變佐親情,你又無keep住比的sweet
對你就無好愛,無性慾

錢,生活費係現實
女人要既係感覺!

牡丹停經夢 2018-7-8 11:53 PM

[quote]原帖由 [i]諾爾.[/i] 於 2018-7-8 09:10 PM 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=483409906&ptid=27565013][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
咁佢都有話我個人好悶,咁佢識我就知我悶嫁啦,如果我花fit佢都未必同我一齊啦 [/quote]


建議你同太太坦白傾下可以點協調,好過喺度問人

saya0813 2018-7-8 11:56 PM

[quote]原帖由 [i]諾爾.[/i] 於 2018-7-8 10:09 PM 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=483413534&ptid=27565013][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
點同佢講?唔通同佢講我想搞野咁咩? [/quote]
有咩問題呀?想要都唔敢講,有冇搞錯呀你

無情者.有情人 2018-7-9 12:00 AM

[quote]原帖由 [i]諾爾.[/i] 於 2018-7-8 09:53 PM 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=483412654&ptid=27565013][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]男人一定要叫雞嫁咩 [/quote]


無話-定,不過最好囉!多哟見識嗎!

simon_mme 2018-7-9 12:03 AM

[quote]原帖由 [i]諾爾.[/i] 於 2018-7-8 07:45 PM 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=483404962&ptid=27565013][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]乜係咁嫁咩? [/quote]
小心綠帽

barryor018 2018-7-9 12:04 AM

甘你結婚黎做咩

PixieHo 2018-7-9 12:09 AM

樓主老婆係自然分娩?

kiss2 2018-7-9 12:12 AM

[quote]原帖由 [i]諾爾.[/i] 於 2018-7-8 07:23 PM 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=483403863&ptid=27565013][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
同太太感情穩定但冇性生活,如果我去叫雞,係咪好有問題呢?(仲未去過嫁) [/quote]


聽我講去叫G一定冇問題,打埋車輪重得!

highfly876 2018-7-9 12:19 AM

[quote]原帖由 [i]諾爾.[/i] 於 2018-7-8 19:23 發表 [url=https://ladies.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=483403863&ptid=27565013][img]https://ladies.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
同太太感情穩定但冇性生活,如果我去叫雞,係咪好有問題呢?(仲未去過嫁) [/quote]
零分,重作 !

jon_jon 2018-7-9 12:22 AM

老夫老妻正常 唔通仲玩SM先叫有愛咩

jon_jon 2018-7-9 12:24 AM

[quote]原帖由 [i]sglau2009[/i] 於 2018-7-8 11:35 PM 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=483419150&ptid=27565013][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
除哂衫褲通屋走,睇佢有冇望下你 [/quote]
睇左咁多年仲有乜望

路人2Z 2018-7-9 12:35 AM

[quote]原帖由 [i]諾爾.[/i] 於 2018-7-8 08:12 PM 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=483406446&ptid=27565013][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
邊個講我對佢冇愛情感覺,我都不知幾想成日痴住我太太,係佢而家成日冇理我,搞到我都不知幾空虛 [/quote]


愛情耐咗習慣咗就变親情,好似家人感覺可以赴湯踏火但冇引吊

productdesigner 2018-7-9 12:42 AM

:smile_40:暑假到興叫[size=5]🐔[/size]:smile_40:

金銀幣 2018-7-9 12:48 AM

[quote]原帖由 [i]諾爾.[/i] 於 2018-7-8 08:33 PM 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=483407702&ptid=27565013][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
我自問我一直都係咁對佢,我真係唔知我有咩問題喎,仲有我唔係想研究叫雞,我同佢一齊10年都冇做過,但係我有需要呀,佢唔比我呀 [/quote]


十年無做但有個兩歲女?樓主你戴綠帽定作文?

香港神仙 2018-7-9 12:57 AM

叫完雞都可以維持感情。
好多老夫妻,都一樣揾外快解決。
男人有性需要的正常,但不好沉迷。

F_U_Dotard 2018-7-9 01:08 AM

有需要咪叫囉:Q

諾爾. 2018-7-9 05:24 AM

[quote]原帖由 [i]白人牙刷[/i] 於 2018-7-8 11:00 PM 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=483416943&ptid=27565013][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]

咁難怪你老婆唔想做
對住一個又悶又唔浪漫又唔願開心見誠咁去講性,以為俾晒錢老婆,準時返屋企又幫手做家務就大晒咁
性呢樣野拎出黎傾下,可以知道對方點諗,話唔定佢其實好鍾意試唔同嘅野,但見你咁悶,費事提出
我同老公對呢樣野好開放,除左sm/群交,其他想試嘅野都會提出,就算唔多有興趣,但佢想嘅都同佢試下,試左都唔得就講出黎。
兩公婆有咩怕醜唔醜,性生活愉快,你地心靈同肉體上都滿足啲
同埋,你既然知自己 ... [/quote]


花邊可以成日送嫁,我10週年都有送花,節日我一定會買蛋糕,朱古力係情人節先會買嫁

白人牙刷 2018-7-9 05:31 AM

[quote]原帖由 [i]諾爾.[/i] 於 2018-7-8 22:24 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=483428048&ptid=27565013][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]花邊可以成日送嫁,我10週年都有送花,節日我一定會買蛋糕,朱古力係情人節先會買嫁 [/quote]
我幾時有話成日送?我話偶然
冇人規定一定要大時大節同紀念日先送得禮物
其實你都係算吧啦,人地俾建議你,你就多多藉口又幫自己講好說話
你咪繼續做返自己,但就唔好怪你老婆點解唔同你行埋
如果我老公好似你咁我真係寧願自己一個生活

[[i] 本帖最後由 白人牙刷 於 2018-7-8 10:34 PM 編輯 [/i]]

諾爾. 2018-7-9 05:38 AM

1。工人喺度唔我駛做家務,我可以做既就係幫我老婆準備個b要用既野比佢,幫阿b剪佢要食既野等佢自己食,阿b瞓之前幫佢準備哂佢要既野,公仔,紗巾,音樂盒,水,如果早既咪幫老婆按摩下手腳囉
2。阿b個晚餐唔係我煮,不過係我剪,我點會唔知佢食乜呀
3。今個星期喺屋企樓下返學前班,我雖然唔係每次都放到假,不過我都陪佢上過幾堂,而家我太太幫佢諗緊搵咩幼兒園,佢都有問我意見
你咁講即係所有既女人生完小朋友都唔會再同老公搞野?

諾爾. 2018-7-9 05:41 AM

[quote]原帖由 [i]lc3[/i] 於 2018-7-8 11:15 PM 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=483417829&ptid=27565013][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]

淨係放工返到屋企要瞓到7-8點起身等開飯已經係死罪啦!工人放左假係咪應該幫吓老婆手開飯準備或者湊小朋友食飯?每一次事都可以令你老婆心力交瘁,攰到死左邊有心情同你諗搞野!:fst_007::smile_45: ... [/quote]


係因為我外父過左嚟住,我老婆更加輕鬆,我想講我同小朋友沖涼,多過我老婆同小朋友沖涼,我唔係要話我好,不過我唔係乜都唔做姐

諾爾. 2018-7-9 05:43 AM

[quote]原帖由 [i]頭頂上的小鳥[/i] 於 2018-7-8 11:53 PM 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=483420180&ptid=27565013][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]樓上各位係叫你做反的sweet既感覺比老婆,穩定唔代表老婆係你身上有慾望
男人都要keep身型
試下得閒攬下老婆,贊下她,比反她一的愛既感覺,女人有愛既感覺先會比你掂

唔係對你無感情,都可以穩定
但變佐親情,你又無keep住比的sweet
對你就無好愛,無性慾

錢,生活費係現實
女人要既係感覺! ... [/quote]


我有讚佢靚嫁,都有同佢講我愛你,反而係佢冇講囉

諾爾. 2018-7-9 05:44 AM

[quote]原帖由 [i]PixieHo[/i] 於 2018-7-9 12:09 AM 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=483421068&ptid=27565013][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
樓主老婆係自然分娩? [/quote]


開刀,佢自己話一定要開刀

諾爾. 2018-7-9 05:48 AM

[quote]原帖由 [i]金銀幣[/i] 於 2018-7-9 12:48 AM 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=483422882&ptid=27565013][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]十年無做但有個兩歲女?樓主你戴綠帽定作文? [/quote]


上面已經解釋左,sorry,我寫得唔清楚,我係話10年嚟冇去過叫雞

諾爾. 2018-7-9 05:58 AM

[quote]原帖由 [i]金銀幣[/i] 於 2018-7-9 12:48 AM 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=483422882&ptid=27565013][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]十年無做但有個兩歲女?樓主你戴綠帽定作文? [/quote]


睇到唔少人都係一樣有左小朋友就係冇性生活,咁原來都係一件正常不過既事,

諾爾. 2018-7-9 06:03 AM

[quote]原帖由 [i]白人牙刷[/i] 於 2018-7-9 05:31 AM 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=483428116&ptid=27565013][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]

我幾時有話成日送?我話偶然
冇人規定一定要大時大節同紀念日先送得禮物
其實你都係算吧啦,人地俾建議你,你就多多藉口又幫自己講好說話
你咪繼續做返自己,但就唔好怪你老婆點解唔同你行埋
如果我老公好似你咁我真係寧願自己一個生活 ... [/quote]


咁可能我真係有問題,我會認真諗下你講既野
頁: 1 2 3 4 [5] 6 7
查看完整版本: 冇性生活