查看完整版本 : 氣象迷吹水站 [第 61 站]

adrianou0328 2018-9-20 20:59

[color=#4169e1]歡迎光臨本區之氣象迷吹水站。[/color]
[align=left][color=#4169e1]只要不違反版規及壇規下,[/color]
[color=#4169e1]大家在這裡可以隨意討論[/color][color=red][b]任何話題(氣象或非氣象類皆可)[/b][/color][color=royalblue]。[/color]
[color=#4169e1]此區主要供大家討論日常生活的事情,[/color]
[color=#4169e1]有關氣象的問題可以去專業氣象討論室,[/color]
[color=#4169e1]相信會有更大回響。[/color]
[color=royalblue][color=#4169e1]當熱帶氣旋警告生效期間或討論氣氛熾熱時,
氣象迷吹水站權限將會被設為 30 或以上(版主可按個別情況再作調整)。
一般情況下,氣象迷吹水站將設閱讀權限為30以下,以吸引更多會員討論。[/color]
[color=#4169e1]惟其他討論帖需要基礎的氣象知識,因此閱讀權限將維持20或以上,以保持討論質素。[/color][/color]
[color=#4169e1][/color]===================================
[b]由於版方近期接獲不少版友投訴指沒有空間進行氣象討論,[/b]
[b]氣象聊天茶座經常被巴士迷佔據。[/b]
[b][color=#ffa500][/color][/b]
[b][color=orange]今後將會有新帖子專門進行常規的氣象討論,[/color][/b]
[b][color=orange]該帖子稱為「氣象討論室」。[/color][/b]
[b][color=orange]請注意,「氣象討論室」對聊天質素的管制較高,[/color][/b]
[b][color=orange]不謹慎發言可被處分。[/color][/b]
[color=orange][b]在該主題只可討論與氣象有關的事件,[/b][/color]
[color=orange][b]回顧還是討論實況皆可,[/b][/color]
[color=orange][b][color=orange]惟[/color]討論非氣象類的人士必定會被處分。[/b][/color][color=#ffa500][/color][color=orange][/color]
[b][color=blue]為方便各位氣象迷繼續聚首一堂聊天,[/color][/b]
[b][color=blue]版方特別安排一個名為「氣象迷吹水站」的地方,[/color][/b]
[b][color=blue]讓各位氣象迷可以討論日常生活的一切事情。[/color][/b]
[b][color=#0000ff][/color][/b]
[b][color=red]「氣象討論室」- 常規氣象討論,對聊天質素的管制較多[/color][/b]
[b][color=red]「氣象迷吹水站」- 日常生活討論,對聊天質素的管制較少[/color][/b][color=orange][/color]
[b](注意:此計劃仍屬試驗性質,版方不排除適時作出調整。)[/b]

======================================
[color=royalblue]雖然此帖內之話題內容限制會被放寬,[/color][color=royalblue]
但版友仍須緊記遵守總版規及以下各項附例:[/color]
[color=red]1.請勿惡意灌水、洗版、發表無意義回覆及挑釁罵戰,違規者仍會被追究責任及減分。[/color]
[color=royalblue]2.請勿張貼廣告/論壇連結、ICQ、MSN、電郵及電話等聯絡資料。[/color]
[color=royalblue]3.請勿發表色情及暴力資訊。[/color]
[color=red]4.嚴禁發表粗言穢語及辱罵。[/color]
[color=royalblue]5.如發表非原創資料,仍須提供資料來源。[/color]
[color=royalblue]6.請勿發放虛假消息。
7.請勿在此宣傳其他論壇。[/color]
[color=royalblue]8.版方有權採取一切合理行動去維持版面的[color=royalblue]秩序而無需另行通知。[/color][/color]
[color=#4169e1]閣下在本版發言表示閣下同意有關規條,如閣下不同意以上任何一條規條,請馬上離開本版。[/color]
[color=#4169e1][color=#000000]======================================[/color][/color]
[color=#ff0000][b]溫馨提示[/b]
吹水站可供各版友討論氣象以外之話題,[/color]
[color=red]但並不等於可以灌水。[/color]
[color=red]鑑於多次收到版友投訴聊天帖內時有灌水文章,[/color]
[color=red]包括內容只包括一句「hi」或「bye」或「早晨」等寥寥數字便無其他下文的留言,[/color]
[color=red]惹起「呃分」之嫌,[/color]
[color=red]版方特別提醒各位,[/color]
[color=red]在此區留言時須注意文章要具一定的內容。[/color]
[color=red]違例的文章可被刪除,[/color]
[color=red]並再按被處理的文章數量作每篇扣減 3 至 50 分之懲罰。[/color]
[color=red]為使討論愉快而不失本區之質素,[/color][color=red]請各位發言需要謹慎,[/color]
[color=red]並應本著交流為目的而非「呃分」。[/color]
[color=red]以免樂極生悲、抱憾一生及受盡千夫所指。[/color]
[color=magenta][b]無論「氣象迷吹水站」還是「氣象討論室」皆禁止一切與事實不符的留言 (包括但不限於人品遊戲) , 違者會被處分。[/b][/color][color=magenta][/color]
[color=magenta][/color]
[color=blue]新規例:
1)請注意,新帖將更嚴厲打擊無理據之預測,例如“我覺得個風會去海南”,“每次都去海南”等;
[color=#ff0000][color=blue]同時會員若要大量回帖,請將其編輯至同一帖子內,若連續回帖超過5帖,視乎情況,違者可被作不同程度的處分,敬請各位會員留意。[/color][/color][/color]
[color=#0000ff][color=#ff00][color=#000000]2)當[/color][color=red]香港天文台發出的熱帶氣旋警告生效[/color][color=#000000]時,<氣象迷吹水站>[/color][color=red]繁忙時間將會自動生效[/color][color=#000000],版方有權不作另行公告。([/color][color=blue]此例適用於任何級別的熱帶氣旋警告[/color][color=#000000],即一號信號至十號信號生效期間均適用)[/color][color=black]  [/color]
[color=black]3)當[color=red]香港天文台取消所有熱帶氣旋警告[/color]時,<氣象迷吹水站>[color=red]繁忙時間將會自動取消[/color],版方有權不作另行公告。[/color]
[color=black]4)版方有權按<氣象迷吹水站>的人數及帖子數目宣佈進入繁忙時間。[/color]
[color=black]5)每當有熱帶氣旋有跡象接近香港或有其他天氣系統可能導致本港出現惡劣天氣時,版方亦有可能宣佈進入繁忙時間。[/color]
[color=#ff0000][color=black][color=magenta][color=black]6)[/color]除了香港天文台發出的熱帶氣旋警告生效外,其餘時間若繁忙時間生效,版方會清楚說明。[/color][/color][/color]
[color=#ff00ff][/color]
[color=#ff00ff][color=darkorange]繁忙時間生效期間,[color=darkorange]<氣象迷吹水站>[/color][color=red][/color][u]只可討論與氣象相關的話題,[/u]違者可被處分(視乎情況作不同程度的處分)。同時,繁忙時間生效期間,版規會被嚴格執行[color=sandybrown]![/color][/color][/color][/color][/color]
[color=#0000ff][color=#ff00][color=#ff00ff][color=darkorange][color=sandybrown][/color][/color][/color][/color][/color][/align]
[color=#0000ff][color=#ff00][color=#ff00ff][color=darkorange][color=sandybrown][/color][/color][/color][/color][/color]

cherry8788 2018-9-20 21:12

大家好:smile_o06:

和平使者 2018-9-20 21:29

晚上好

fshm

*** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ***

-碌柚 2018-9-20 21:45

[url]https://www.youtube.com/watch?v=SBE9xr5zLm8[/url]

橫欄島係10點10分錄到170km/h風速,好大機會同10點果陣強雷風有關

sakaru1218 2018-9-20 22:14

新站報到

sakaru1218 2018-9-20 22:26

[quote]原帖由 [i]fshm[/i] 於 20/9/2018 09:34 PM 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=487661234&ptid=27728340][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
大家好,我係第3個,好開心
在上站我提及到百里嘉的風力,長洲有錄得強風,但平均風力來說只和浪卡相若
以2007年起新制的3號風球,8站裡最高4站平均計,泰利最弱,尼格第2,浪卡第3,第4就係百里嘉
在上站較早前有人提到8站裡的沙田的測風站改為大尾篤,我覺得都好具參考價值,尤其掛10號風球
百里嘉在大尾篤都有錄得強風風力,若改站成事的話,強風8中2 ... [/quote]
其實8站中沙田同打鼓嶺都有換站既需要
只系短期內最少應該換走沙田先, 毫無參考價值
以地點同條件大尾篤已經系最適合
可反映吐露港一帶風力
打鼓嶺如果之後表現再冇改善亦應被坪州取代

payday 2018-9-20 23:14

其實沙田風速站係唔係埋起地底
山竹都錄唔到有烈風,離譜

fshm

*** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ***

mangkhut 2018-9-21 00:47

報到
就睇下今次之後仲有冇港豬系打風果陣游水滑浪

nklj1 2018-9-21 01:27

山竹排戰後第六

ioriyagami0442 2018-9-21 08:47

92W jtwc 已經有track
上到140kts:smile_45:

[[i] 本帖最後由 ioriyagami0442 於 2018-9-21 11:10 AM 編輯 [/i]]

ncream 2018-9-21 11:29

天文台又話中秋其間無颱風,我相信好快又有,但吹唔吹到香港重未知

[attach]8794881[/attach]


[attach]8794882[/attach]


不過方向可能去台灣多。

[[i] 本帖最後由 ncream 於 2018-9-21 11:30 AM 編輯 [/i]]

~得得地~ 2018-9-21 11:52

正式入秋了,溫差加大,早晚會有秋涼!新界應該23度左右

sakaru1218 2018-9-21 13:41

[quote]原帖由 [i]~得得地~[/i] 於 21/9/2018 11:52 AM 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=487686226&ptid=27728340][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
正式入秋了,溫差加大,早晚會有秋涼!新界應該23度左右 [/quote]
啱哂你:smile_04:
[quote]原帖由 [i]ncream[/i] 於 21/9/2018 11:29 AM 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=487684986&ptid=27728340][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
天文台又話中秋其間無颱風,我相信好快又有,但吹唔吹到香港重未知

8794881


8794882


不過方向可能去台灣多。 [/quote]
真心希望唔好再有勁野黎了
港澳地區需要時間休養番
如果黎南海整個百里嘉翻版就算
唔好又強8又盛
再黎真系頂唔順

nklj1 2018-9-21 14:38

我想知如山竹行1964莎利路線,以東cpa60km 惠州略過,cat 3-4強度,會否仍十號?

[[i] 本帖最後由 nklj1 於 2018-9-21 02:39 PM 編輯 [/i]]

nklj1 2018-9-21 14:39

[quote]原帖由 [i]sakaru1218[/i] 於 2018-9-21 01:41 PM 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=487691423&ptid=27728340][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]

啱哂你:smile_04:

真心希望唔好再有勁野黎了
港澳地區需要時間休養番
如果黎南海整個百里嘉翻版就算
唔好又強8又盛
再黎真系頂唔順 [/quote]


等明年

dl467689 2018-9-21 16:01

下週末有超強颱風先後吹向沖繩、日本:smile_43:

TP1095 2018-9-21 17:40

[quote]原帖由 [i]dl467689[/i] 於 2018-9-21 04:01 PM 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=487698598&ptid=27728340][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
下週末有超強颱風先後吹向沖繩、日本:smile_43: [/quote]


哎呀,希望日本無事啦。
我寧願佢直襲香港,整多幾日風假。

sakaru1218 2018-9-21 18:23

[quote]原帖由 [i]TP1095[/i] 於 21/9/2018 05:40 PM 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=487703400&ptid=27728340][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]哎呀,希望日本無事啦。
我寧願佢直襲香港,整多幾日風假。 [/quote]
去香港都唔好吧
再黎強8以上我真系驚頂唔順
個風系海上自己消散算啦

nklj1 2018-9-21 19:02

[quote]原帖由 [i]sakaru1218[/i] 於 2018-9-21 06:23 PM 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=487705413&ptid=27728340][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]

去香港都唔好吧
再黎強8以上我真系驚頂唔順
個風系海上自己消散算啦 [/quote]


等一年後強台

ALANGOGOGO 2018-9-21 19:11

[quote]原帖由 [i]dl467689[/i] 於 2018-9-21 04:01 PM 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=487698598&ptid=27728340][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
下週末有超強颱風先後吹向沖繩、日本:smile_43: [/quote]


好明顯近來厄爾尼諾現象已頗為明顯。
天祐香港,澳門,祖國及日本,望東北季風與熱帶氣旋角力成功。

[[i] 本帖最後由 ALANGOGOGO 於 2018-9-21 07:13 PM 編輯 [/i]]

0qazwsxedc0 2018-9-21 19:30

[quote]原帖由 [i]ioriyagami0442[/i] 於 2018-9-21 08:47 AM 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=487677065&ptid=27728340][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
92W jtwc 已經有track
上到140kts:smile_45: [/quote]

痴撚線 依家啲風好似個個都cat5起錶咁

oisam 2018-9-21 21:19

[quote]原帖由 [i]0qazwsxedc0[/i] 於 2018-9-21 07:30 PM 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=487708840&ptid=27728340][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]


痴撚線 依家啲風好似個個都cat5起錶咁 [/quote]

會呀,地球滅亡前或會有更多更多比5級更5級

martinize 2018-9-21 22:43

[quote]原帖由 [i]0qazwsxedc0[/i] 於 2018-9-21 07:30 PM 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=487708840&ptid=27728340][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]


痴撚線 依家啲風好似個個都cat5起錶咁 [/quote]

呢個季節不嬲多 cat 5 啦:smile_45:

burnout 2018-9-21 22:46

潭美,珠江口二連擊嗎?

AngelPaul026 2018-9-21 23:02

[quote]原帖由 [i]nklj1[/i] 於 2018-9-21 02:38 PM 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=487694330&ptid=27728340][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
我想知如山竹行1964莎利路線,以東cpa60km 惠州略過,cat 3-4強度,會否仍十號? [/quote]

所以現在我盼山竹或天鴿強度東登深圳,想看看這樣是否仍9號封頂!

AngelPaul026 2018-9-21 23:04

[quote]原帖由 [i]sakaru1218[/i] 於 2018-9-21 06:23 PM 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=487705413&ptid=27728340][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]

去香港都唔好吧
再黎強8以上我真系驚頂唔順
個風系海上自己消散算啦 [/quote]

去香港也好,不過條件是要東登,今年也沒有風東登!

sakaru1218 2018-9-21 23:21

[quote]原帖由 [i]AngelPaul026[/i] 於 21/9/2018 11:04 PM 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=487718486&ptid=27728340][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]


去香港也好,不過條件是要東登,今年也沒有風東登! [/quote]
東登都可以強8
新浪卡還可
強8既話就...香港自求多福吧

pakhar827 2018-9-21 23:26

[quote]原帖由 [i]payday[/i] 於 2018-9-20 11:14 PM 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=487665856&ptid=27728340][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
其實沙田風速站係唔係埋起地底
山竹都錄唔到有烈風,離譜 [/quote]
放棄沙田廢站啦
表現完全系垃圾級
唔明點解hko仲死keep
頁: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
查看完整版本: 氣象迷吹水站 [第 61 站]