查看完整版本 : [鼓勵 + 分享] 濕疹終於肯離開我之濕疹是一個心魔 (超長文)

yee_love_7f 2018-12-8 23:04

以下係我一段患有濕疹的小小經歷,寫出嚟嘅原因係希望想鼓勵同支持患有濕疹而又覺得好無助痛苦嘅朋友!

細細個小學嘅時候,一到夏天腳嘅關節位就會有粒粒,當時媽媽話果啲係熱痱,唔知搽左咩上去,好快就好,所以我無咩理會佢。

去到讀Asso嘅第二年,開始壓力大,又要成日夜瞓做功課溫書,有時三四點先瞓,六七點又起身。有一日,發現腳面有啲一粒粒,見有少少痕就R下佢,開頭係幾爽嘅,但愈R就愈大撻同愈痕,最嚴重甚至出黃水同血,每晚番屋企除襪都係一個考驗,因為啲黃水會痴住對襪,除嘅時候會痛,有時甚至會撕番開個傷口流血。落雨係最慘,對鞋又濕,襪又濕,然後就要UP住對腳全日,好痛苦!!

當時對腳好核突,我媽問我咩事,我唔想比佢睇,但係佢就愈要睇。果排我成日發脾氣,因為佢好緊張我,但係我唔想佢成日提我對腳點點點,成日話快啲睇好佢啦,一陣要切埋對腳呀!!本身我唔想面對去睇醫生,因為我連比醫生睇嘅勇氣都無,我覺得自己好核突。但最後我都睇左西醫,例牌嘢,開類固醇然後兩星期後去覆診。其實睇完當時係有好到,但一直翻發。我前前後後睇左三四個西醫。不斷搽藥膏,直至搽到啲藥膏已經對我無效,我就決定睇中醫。

中醫睇左兩個,一個睇左超過一年,大部分時間都係食藥,另加少少針灸;另一個只係睇左四次,但四次都係針灸(每次起碼三十針)。唔計小學時期果啲極度輕度嘅濕疹,我已經有起碼中度濕疹四五年,最近大爆發左一次,連著波鞋已經係遮得大部分對腳面,但都會比人見到啲好紅嘅濕疹,莫講話著拖鞋,而且仲生到上大髀,瞓教會痕醒狂R。所以令我決心一定要解決佢!最近呢次係史無前例地爆發,去圖:[attach]9088340[/attach]
[attach]9088341[/attach]
[attach]9088342[/attach]
[attach]9088343[/attach]

由腳面蔓延到上大髀,睇住佢一日一日咁嚴重落去,果排基本上日日喊,同事簡單問我一句點呀,我就已經爆喊。

最後決定要轉中醫,係朋友介紹,中醫話我太嚴重,食藥太慢,要針灸。我本身係好好好好驚針,但我無得揀,我一定要試,所以我豁左出去。除左針灸之外,我係瘋狂戒口,無出街食飯,戒哂所有凍嘢、甜嘢、煎炸炒嘢、酸辣嘢、海鮮、牛羊鴨鵝、蛋、奶品類,總之只飯食烚菜蒸魚豬肉。最簡單最好。果排嘅早餐一係低糖豆漿麥皮一係就蒸薯仔。🥔
[attach]9088344[/attach]

頭兩次針無咩改善,想放棄之際決定針多一次。點知,就係針完呢次,退左好多好多。[attach]9088345[/attach]
[attach]9088346[/attach]
[attach]9088347[/attach]

好慶幸當初有堅持。到依家我只淨番啲印!
除左睇中醫,我仲不斷上網search 有無啲天然嘢可以改善濕疹,我試過大概四五間,最後一間嘅手造cream同皂同我最夾,依家都有keep住用!到依家都無大型翻發!

點解我話濕疹係心魔,因為每次佢好番啲又想R下佢,要控制自己隻手忍手唔好R佢。

鼓勵大家如果係有濕疹,其實係同佢和平相處,知道佢總有一日會走。我當時每日都同自己講:「我愛濕疹!濕疹愛我!」接受濕疹係屬於自己嘅一部分,加心情開朗啲!心情開朗啲係難,但都要試,同多啲人傾下講下,都可以放鬆心情!加油,我地係可以同濕疹講byebye的!

[[i] 本帖最後由 yee_love_7f 於 2018-12-30 12:56 AM 編輯 [/i]]

shenaringo 2018-12-16 16:19

其實你會唔會係類固醇上癮而自己唔知?你照片會唔會係類固醇上癮既紅皮症?

淚紙 2018-12-16 18:01

加油~!

Yonghoon 2018-12-17 14:02

睇到都 "鄧"你痛, 加油呀~

yee_love_7f 2018-12-21 22:33

[quote]原帖由 [i]shenaringo[/i] 於 2018-12-16 04:19 PM 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=492065675&ptid=27899871][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
其實你會唔會係類固醇上癮而自己唔知?你照片會唔會係類固醇上癮既紅皮症? [/quote]
我都唔清楚呀,但我都只係用左比較短時間都知唔對路,所以停左

油站花花山頭 2018-12-24 21:25

[quote]原帖由 [i]yee_love_7f[/i] 於 2018-12-8 11:04 PM 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=491708505&ptid=27899871][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
以下係我一段患有濕疹的小小經歷,寫出嚟嘅原因係希望想鼓勵同支持患有濕疹而又覺得好無助痛苦嘅朋友!

細細個小學嘅時候,一到夏天腳嘅關節位就會有粒粒,當時媽媽話果啲係熱痱,唔知搽左咩上去,好快就好,所以我無咩理會佢。

去到讀Asso嘅第二年,開始壓力大,又要成日夜瞓做功課溫書,有時三四點先瞓,六七點又起身。有一日,發現腳面有啲一粒粒,見有少少痕就R下佢,開頭係幾爽嘅,但愈R就愈大撻同愈痕,最嚴重甚 ... [/quote]
想知邊間中醫plz 有濕疹!

s05098 2019-1-24 15:53

想知邊間中醫針灸 PM plz THX

6ho 2019-1-29 21:23

可以pm我邊間中醫嗎?我睇專科次次都2千蚊,但來來去去都係採藥膏,治標唔治本
吾該樓主

Coconglau 2019-3-5 23:17

[quote]原帖由 [i]yee_love_7f[/i] 於 2018-12-8 11:04 PM 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=491708505&ptid=27899871][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
以下係我一段患有濕疹的小小經歷,寫出嚟嘅原因係希望想鼓勵同支持患有濕疹而又覺得好無助痛苦嘅朋友!

細細個小學嘅時候,一到夏天腳嘅關節位就會有粒粒,當時媽媽話果啲係熱痱,唔知搽左咩上去,好快就好,所以我無咩理會佢。

去到讀Asso嘅第二年,開始壓力大,又要成日夜瞓做功課溫書,有時三四點先瞓,六七點又起身。有一日,發現腳面有啲一粒粒,見有少少痕就R下佢,開頭係幾爽嘅,但愈R就愈大撻同愈痕,最嚴重甚 ... [/quote]

請問樓主看那個中醫醫返好,可否pm我那中醫詳細資料,謝謝!

Coconglau 2019-3-6 11:54

[quote]原帖由 [i]yee_love_7f[/i] 於 2018-12-8 11:04 PM 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=491708505&ptid=27899871][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
以下係我一段患有濕疹的小小經歷,寫出嚟嘅原因係希望想鼓勵同支持患有濕疹而又覺得好無助痛苦嘅朋友!

細細個小學嘅時候,一到夏天腳嘅關節位就會有粒粒,當時媽媽話果啲係熱痱,唔知搽左咩上去,好快就好,所以我無咩理會佢。

去到讀Asso嘅第二年,開始壓力大,又要成日夜瞓做功課溫書,有時三四點先瞓,六七點又起身。有一日,發現腳面有啲一粒粒,見有少少痕就R下佢,開頭係幾爽嘅,但愈R就愈大撻同愈痕,最嚴重甚 ... [/quote]
樓主,你好!我也想知道你現正用緊嘅手造cream同皀是在那裏可以買到?請pm我,謝謝🙏🏻

yee_love_7f 2019-3-6 21:06

[quote]原帖由 [i]s05098[/i] 於 2019-1-24 03:53 PM 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=493902448&ptid=27899871][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
想知邊間中醫針灸 PM plz THX [/quote]
已Pm

yee_love_7f 2019-3-6 21:08

[quote]原帖由 [i]6ho[/i] 於 2019-1-29 09:23 PM 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=494153814&ptid=27899871][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
可以pm我邊間中醫嗎?我睇專科次次都2千蚊,但來來去去都係採藥膏,治標唔治本
吾該樓主 [/quote]
已Pm

Coconglau 2019-3-7 21:04

[quote]原帖由 [i]Coconglau[/i] 於 2019-3-5 11:17 PM 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=495794976&ptid=27899871][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]


請問樓主看那個中醫醫返好,可否pm我那中醫詳細資料,謝謝! [/quote]
感謝樓主pm我詳細資料已收到!
另外忘記問,你話針左第三次開始有效果,咁你總共針左幾多次好返曬? 唔該!🙏🏻

急焦肥沃的希望 2019-3-17 18:31

樓主除咗針灸之外,有無食中藥?同埋想知樓主用緊既手造皀係邊度買呀?請PM,  謝謝!!!!🙏🙏🙏🙏

chantaiman2019 2019-3-20 10:00

恭喜曬,濕疹真係好痛苦,但有恆心,穩定作息,戒口,真係會成功

淚紙 2019-3-26 05:22

[quote]原帖由 [i]chantaiman2019[/i] 於 2019-3-20 10:00 AM 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=496504574&ptid=27899871][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
恭喜曬,濕疹真係好痛苦,但有恆心,穩定作息,戒口,真係會成功 [/quote]
希望能夠成功

yee_love_7f 2019-4-10 10:13

[quote]原帖由 [i]Coconglau[/i] 於 2019-3-7 09:04 PM 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=495894902&ptid=27899871][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]

感謝樓主pm我詳細資料已收到!
另外忘記問,你話針左第三次開始有效果,咁你總共針左幾多次好返曬? 唔該!🙏🏻 [/quote]
4次呀,不過其實4次都未真正斷尾,都有印同埋有時都會有起,不過無以前咁勁。

yee_love_7f 2019-4-10 10:14

[quote]原帖由 [i]急焦肥沃的希望[/i] 於 2019-3-17 06:31 PM 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=496382479&ptid=27899871][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
樓主除咗針灸之外,有無食中藥?同埋想知樓主用緊既手造皀係邊度買呀?請PM,  謝謝!!!!🙏🙏🙏🙏 [/quote]
針之前有食中藥,果4次針就無食中藥。
好呀,我pm資料比你

bicycles 2019-4-10 21:03

我都有濕疹 戒口 早訓  情緒好 係好重要,我d濕疹時好好差 ,但好少大爆發 ,見到你好我都登你開心

黃昏狂野 2019-4-11 11:44

你好!可否PM中醫資料比我呀:lDD_006:

siub999 2019-4-14 16:45

樓主可否分享那位醫生,那款手工皂?我家大人小朋友都濕疹,求PM!感激!感激!

[[i] 本帖最後由 siub999 於 2019-4-15 01:41 PM 編輯 [/i]]

Doudoukey 2019-4-15 14:00

可否分享一下中醫師?可以PM嗎

鬼屋肥沃的師兄 2019-5-7 07:46

樓主可否分享中醫資料及手工皂?我對腳同你一樣

Doudoukey 2019-5-7 10:51

可否分享一下中醫

hungchoug

*** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ***

fanfanwong 2019-5-28 23:33

你講得好岩呀, 有時真係心魔...有時唔痕摸到佢痕..


我都要戒左佢....:smile_22:

KCR697 2019-6-4 16:28

請pm醫生資料及手做皂!謝!

連續野生的壽包 2019-6-7 02:35

請pm醫生資料及手做皂!Thx

macyloo03 2019-6-22 18:10

Hello樓主,可否PM我係邊位中醫師?可以PM我嗎?因我爸都有好嚴重濕疹!:smile_24:

穩如狗 2019-6-28 18:18

[quote]原帖由 [i]yee_love_7f[/i] 於 2018-12-8 11:04 PM 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=491708505&ptid=27899871][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
以下係我一段患有濕疹的小小經歷,寫出嚟嘅原因係希望想鼓勵同支持患有濕疹而又覺得好無助痛苦嘅朋友!

細細個小學嘅時候,一到夏天腳嘅關節位就會有粒粒,當時媽媽話果啲係熱痱,唔知搽左咩上去,好快就好,所以我無咩理會佢。

去到讀Asso嘅第二年,開始壓力大,又要成日夜瞓做功課溫書,有時三四點先瞓,六七點又起身。有一日,發現腳面有啲一粒粒,見有少少痕就R下佢,開頭係幾爽嘅,但愈R就愈大撻同愈痕,最嚴重甚 ... [/quote]


可唔可以pm醫生比我?謝
頁: [1] 2
查看完整版本: [鼓勵 + 分享] 濕疹終於肯離開我之濕疹是一個心魔 (超長文)