查看完整版本 : 單反定無反好?

owenlou1996 2019-8-21 12:16 PM

單反定無反好?

Trên thực tế, có hai loại khác nhau? Có bao nhiêu lần không chống sáng, trên thực tế, máy ảnh DSLR có thể giống như máy không có chống mimi hoang dã? Ngoài ra, hệ thống nhập cảnh còn kém? Bạn muốn mua một máy d tốt nên mua Này?
頁: [1]
查看完整版本: 單反定無反好?