查看完整版本 : K.古K.巨K.基FC★痛快靠痛苦去辨認 - NO. 29

GX6763 2009-7-5 21:45

唱緊眼睛...........

Crystal611 2009-7-5 21:45

[quote]原帖由 [i]kiangmt[/i] 於 2009-7-5 21:44 發表 [url=http://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=211480915&ptid=9978931][img]http://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]


係:$

圖集o個度有基仔綵排o的相呀:loveliness: 不過冇得save低:( [/quote]

CAP 左佢咪得囉:loveliness:

古小文 2009-7-5 21:48

[quote]原帖由 [i]Crystal611[/i] 於 2009-7-5 09:45 PM 發表 [url=http://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=211481152&ptid=9978931][img]http://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]


CAP 左佢咪得囉:loveliness: [/quote]
:loveliness: 我都係咁話:victory:

Crystal611 2009-7-5 21:49

基仔啲相啊:loveliness:
[img]http://i291.photobucket.com/albums/ll297/Ying_611/LeoKu2.jpg[/img]
[IMG]http://i291.photobucket.com/albums/ll297/Ying_611/LeoKu1.jpg[/IMG]
[img]http://i291.photobucket.com/albums/ll297/Ying_611/LEOKU3.jpg[/img]

kiangmt 2009-7-5 21:49

[quote]原帖由 [i]Crystal611[/i] 於 2009-7-5 09:45 PM 發表 [url=http://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=211481152&ptid=9978931][img]http://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]


CAP 左佢咪得囉:loveliness: [/quote]
[quote]原帖由 [i]古小文[/i] 於 2009-7-5 09:48 PM 發表 [url=http://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=211481730&ptid=9978931][img]http://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]

:loveliness: 我都係咁話:victory: [/quote]

已經cap低左啦:lol :$

kiangmt 2009-7-5 21:50

[quote]原帖由 [i]Crystal611[/i] 於 2009-7-5 09:49 PM 發表 [url=http://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=211481897&ptid=9978931][img]http://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
基仔啲相啊:loveliness:
[img]http://i291.photobucket.com/albums/ll297/Ying_611/LeoKu2.jpg%3Ca%20href=[/img]http://i291.photobucket.com/albums/ll297/Ying_611/LeoKu2.jpg" border="0">
[url=http://i291.photobucket.com/albums/ll297/Ying_6]http://i291.photobucket.com/albums/ll297/Ying_6[/url] ... [/quote]

嘩~你真係快手:smile_40:

古小文 2009-7-5 21:51

[quote]原帖由 [i]Crystal611[/i] 於 2009-7-5 09:49 PM 發表 [url=http://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=211481897&ptid=9978931][img]http://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
基仔啲相啊:loveliness:
[img]http://i291.photobucket.com/albums/ll297/Ying_611/LeoKu2.jpg[/img]
[img]http://i291.photobucket.com/albums/ll297/Ying_611/LeoKu1.jpg[/img]
[url=http://i291.photobucket.com/albums/ll297/Ying]http://i291.photobucket.com/albums/ll297/Ying[/url] ... [/quote]
唔該yingying:loveliness: 好快手:smile_40:

Crystal611 2009-7-5 21:53

多謝:loveliness:
基仔暫時拎左1個獎?

古小文 2009-7-5 21:58

[quote]原帖由 [i]Crystal611[/i] 於 2009-7-5 09:53 PM 發表 [url=http://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=211482613&ptid=9978931][img]http://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
多謝:loveliness:
基仔暫時拎左1個獎? [/quote]
係:smile_13: 快d攞多d:smile_44:

Crystal611 2009-7-5 22:09

岩岩行開左....
基仔有冇再出場?

Crystal611 2009-7-5 22:14

基仔又出左場
不過聽唔到做咩
係咪拎左咩獎?

GX6763 2009-7-5 22:16

唱愛與城:smile_38:

GX6763 2009-7-5 22:43

南方傳媒聯頒大獎:古巨基----------------愛與城
百家傳媒年度最受矚目男歌手:古巨基----眼睛不能波眼淚

purplelydia2002 2009-7-5 23:24

from cc

相來了~!!

[img]http://images.oeeee.com/pics/20090705/lixia_36.JPG[/img]

[img]http://images.oeeee.com/pics/20090705/lixia_35.JPG[/img]

Crystal611 2009-7-5 23:29

[quote]原帖由 [i]purplelydia2002[/i] 於 2009-7-5 23:24 發表 [url=http://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=211501294&ptid=9978931][img]http://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
from cc

相來了~!!

[img]http://images.oeeee.com/pics/20090705/lixia_36.JPG[/img]

[img]http://images.oeeee.com/pics/20090705/lixia_35.JPG[/img] [/quote]

嘩... 好靚仔:smile_o06: :smile_o06:

wyhlf2 2009-7-6 00:36

出面個post真係好鬼火,跟本有勢力就係到聲大大:@

kiangmt 2009-7-6 00:52

[quote]原帖由 [i]wyhlf2[/i] 於 2009-7-6 12:36 AM 發表 [url=http://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=211516323&ptid=9978931][img]http://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
出面個post真係好鬼火,跟本有勢力就係到聲大大:@ [/quote]

唔好理個post啦:smile_38:

古小文 2009-7-6 08:13

[quote]原帖由 [i]purplelydia2002[/i] 於 2009-7-5 11:24 PM 發表 [url=http://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=211501294&ptid=9978931][img]http://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
from cc

相來了~!!

[img]http://images.oeeee.com/pics/20090705/lixia_36.JPG[/img]

[img]http://images.oeeee.com/pics/20090705/lixia_35.JPG[/img] [/quote]
實在太令仔:smile_o06:

Crystal611 2009-7-6 18:48

halo~
今日交左選科表啦... 希望簡到自己最想果科啦:smile_40:

cuci 2009-7-6 18:51

基基在停車場from 小包

[img]http://i16.photobucket.com/albums/b45/kkktt/DSC08538.jpg[/img]

[img]http://i16.photobucket.com/albums/b45/kkktt/DSC08539.jpg[/img]

[img]http://i16.photobucket.com/albums/b45/kkktt/DSC08542.jpg[/img]

[img]http://i16.photobucket.com/albums/b45/kkktt/DSC08541.jpg[/img]

GX6763 2009-7-6 19:14

halo:smile_38:
基仔真係好怕凍:smile_27: :smile_43:

GX6763 2009-7-6 19:29

[活動報名] 太陽計劃 巨人國會員及非會員均可報名
活動: 太陽計劃
日期: 2009年7月13日 [星期一]
時間: 2:15 pm 港台集合
地點: 港台S1直播室 [地址:香港九龍廣播道三十號]
此活動開放給巨人國會員以及非會員報名,以報名先後次序分發,並以巨人國會員優先,額滿即止。
(請仔細閱讀注意事項)
開始接受報名日期及時間 : 2009年7月7日 [星期二] 晚上8時
請email以下資料至[email=function@leoku.cc]function@leoku.cc[/email]
(電郵主題請註明"7月13日太陽計劃報名"):
姓名: (請提供英文全名)
cc 登入名稱 :
聯絡電話:
會員編號: (請盡量註明會員編號,以供查核會員身份)
注意事項:
1) 獲選之會員將作個別電話通知,未能收到通知者則表示活動已滿額
2) 報名會員必須能於指定時間前到指定地點集合,如時間未能配合者請勿報名
3) 如報名後無故缺席者,將被暫停參與歌迷會活動

cuci 2009-7-6 19:31

尋日去左第九屆華語傳媒大獎頒獎禮~~本以為我自己好早到...點知一大班fans已經系我離果陣離左好耐~~今次既頒獎禮系白雲國際會議中心舉行.....我仲以為距離我好遠添...點知去果度只需40分鐘車程.... 一抵達會議中心就同班fans系度吹水....跟住就去左停車場到等基仔...開頭見到有部hk車以為系基仔....我地猛甘同距招收...跟住入面帶住黑超既男人都同我地招手...加上玻璃對視線既阻礙令我地誤會左距系基仔...但距一落車....原來系黃耀明....真系失望透頂...我地仍然5放棄~~繼續等...過左半個鐘左右...終於離啦~~開頭果陣我地5認得距架車...我首先先比個kubi帶吸引左目光....之後就望摞住kubi帶果個人....原來系基仔既助手L小姐....跟住我即刻望入架車入面...今次真系基仔啊~~我果陣系度大叫“喂...喂...今次真系基仔啊....”...距落左車我就死對住距影相...跟住就叫距簽名...不過基仔話距E家要趕住入去彩排...轉頭先簽...甘我就放過距啦當然.... 基仔個樣好殘啊~~肯定系最近好攰啦~~要小心身體啊~~~ 跟住我地又系出面等基仔彩排完出離吃飯.....點知距出到離~~我地又叫距簽名....跟住距個助手L小姐竟然又話轉頭先...哎~~~基仔你系米真系甘忙啊??? 今次出離明顯靚仔左~~起碼就剃左鬚先啦~~ 我地E家就講下頒獎禮開始前既狀況啦.....今次安檢好嚴~~就連水都5比帶入去·~仲要過機睇下你有無帶違禁品...認真麻煩....仲要鬼甘死多人...搞到我地等左成45分鐘先入到場~~入左場發覺我地D位子都幾遠下~~哎~~英皇...對你太失望啦~~~仲以為你會安排個好D既位子比我地~~搞到我地分開曬離坐....成場show其實我都覺得幾無聊~~成晚就剩系系度等基仔出場.....其他唱緊果陣就系度吹水....吹左成晚...最後距出離果陣成個人癲左...系度大叫“基仔”...基仔真系好Q...仲學個銅像擺POSE比我地影相....距拎左兩個大獎:南方傳媒聯頒大獎同埋百家傳媒年度最受矚目男歌手”....唱左《眼睛不能沒眼淚》同埋《愛與誠》...我地都有跟住唱噶~~ 因為基仔D大獎系最後頒...所以中途其他藝人D相會放系最後...擺左距D先~~ 頒獎禮結束我地再次跑到停車場等距....我地冒住大雨...拎住D燈牌系度等...仲要比距個司機玩....距將架車開離開去...我地就跟住架車跑...仲要搞到對鞋入曬水~~~最後安定左落離系度齋等...大家果陣又餓又攰...只腳都企到軟曬啦~~不過距仲要系入面開緊記招...我地就足足系出面等左差5多45分鐘....最後基仔出離啦~~我地好似系度訴苦甘同距講“基仔...我地等左你好耐啦~~~”距就話“差5多落大雨啦~~快D翻屋企啦~~”....我地米大叫握手咯~~跟住距就同我地握手...場面十分混亂...我只手系距手到徘徊~~~最後距好大力甘抓住我只手...因為距只手太軟林林啦~~所以一D都5覺得痛喔~~反而個心就好似當場停頓左甘·~~基仔...你真系太好人啦~~..距只手次次握都有5同既感覺噶...跟住距上車之前就話“今個星期再見啦”我果陣仲要懶醒甘話“E家未夠12點啊”...其他fans就系度講“今日系星期日啊...一個星期既第一日啊...你系米懵左啊?”我果陣真系勁魚啊~~5知基仔會5會霖...麥我Dfans甘白癡既..不過當時真系好開心啊~~都5知自己up緊麥啦~~最後基仔上左車...同距有那麼1秒既眼神交流...果陣我真系有D5敢望住距....車門關左啦~~距系車入面不停同我地揮手講掰掰....跟住架車就甘系我地既視線中遠去.....好奇怪...之前果D又餓又攰既感覺頓時之間竟然無曬...我霖可能系距好大力甘握住我只手傳左D正能量比我啦~~O(∩_∩)O哈哈~仲有樣好過分既就系...我地再次問基仔摞簽名~~基仔話“好啊..上到車簽..”點知L小姐竟然話等演唱會先啦~~[color=red]果陣基仔木左一下....跟住有D黑面..[/color]我心霖應承左人地又5做...演唱會簽姐系叫我地5使簽甘姐~~連基仔都5妥距啊~~你知距一向都好錫Dfans噶啦~~ 基仔有D目光呆滯~~~O(∩_∩)O哈哈~我啊~~ 最後大家就各自各翻屋企啦~~~又系一個開心又刺激既晚上~~~

forward 人地blog :smile_o01:
基仔黑面:smile_o01:

GX6763 2009-7-6 19:40

[url=http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=10065914&extra=page%3D1]http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=10065914&extra=page%3D1[/url]

[img]http://us.f6.yahoofs.com/hkblog/76t9TUWeHw4Pjd16zFg6Bw--_1/blog/20090706012103114.jpg.jpg?ib_____De1Nggg2p[/img]

[img]http://us.f6.yahoofs.com/hkblog/76t9TUWeHw4Pjd16zFg6Bw--_1/blog/20090706012054610.jpg.jpg?ib_____DfvMKfRI4[/img]

sin123 2009-7-6 20:04

岩岩播緊係廣州舉行既"華語傳媒大獎頒發禮"..基仔唱"愛與誠"呀,真係好靚仔:smile_o05:

sst100129 2009-7-6 20:05

[quote]原帖由 [i]GX6763[/i] 於 2009-7-6 07:40 PM 發表 [url=http://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=211626383&ptid=9978931][img]http://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
[url=http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=10065914&extra=page%3D1]http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=10065914&extra=page%3D1[/url]

[img]http://us.f6.yahoofs.com/hkblog/76t9TUWeHw4Pjd16zFg6Bw--_1/blog/20090706012103114.jpg.jpg[/img]?ib_____De1Nggg2p

[url=http://us.f6.yahoo]http://us.f6.yahoo[/url] ... [/quote]
基仔再唔快d派歌就好難追上頭三.....

sst100129 2009-7-6 20:08

[quote]原帖由 [i]cuci[/i] 於 2009-7-6 07:31 PM 發表 [url=http://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=211625354&ptid=9978931][img]http://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
尋日去左第九屆華語傳媒大獎頒獎禮~~本以為我自己好早到...點知一大班fans已經系我離果陣離左好耐~~今次既頒獎禮系白雲國際會議中心舉行.....我仲以為距離我好遠添...點知去果度只需40分鐘車程.... 一抵達會議中心就 ... [/quote]
同GX上面既相唔多符合喎....呢段野好似話基仔一個名都無簽到咁...d相有兩張好明顯係簽緊名

sin123 2009-7-6 20:11

[quote]原帖由 [i]sst100129[/i] 於 2009-7-6 08:05 PM 發表 [url=http://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=211629777&ptid=9978931][img]http://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
基仔再唔快d派歌就好難追上頭三..... [/quote]

基仔話呢個月會有新歌派台:smile_o06:

sst100129 2009-7-6 20:21

[quote]原帖由 [i]sin123[/i] 於 2009-7-6 08:11 PM 發表 [url=http://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=211630452&ptid=9978931][img]http://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]


基仔話呢個月會有新歌派台:smile_o06: [/quote]
好似係月底......

GX6763 2009-7-6 20:26

[quote]原帖由 [i]sin123[/i] 於 2009-7-6 08:11 PM 發表 [url=http://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=211630452&ptid=9978931][img]http://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]


基仔話呢個月會有新歌派台:smile_o06: [/quote]
月中有啦:smile_38:
頁: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29
查看完整版本: K.古K.巨K.基FC★痛快靠痛苦去辨認 - NO. 29