Board logo

標題: 有冇人聽過星光之旅旅行社 [打印本頁]

作者: Dada@@    時間: 2019-5-15 12:44 AM     標題: 有冇人聽過星光之旅旅行社

有冇人聽過星光之旅旅行社?
有冇人跟過呢間旅行社?
作者: smallx2_potato    時間: 2019-5-15 06:29 PM

引用:
原帖由 Dada@@ 於 2019-5-15 12:44 AM 發表

有冇人聽過星光之旅旅行社?
有冇人跟過呢間旅行社?
有。我上年跟過。其實佢在元朗區,係專做區議員、街坊包團。
作者: Dada@@    時間: 2019-5-17 03:25 PM

引用:
原帖由 smallx2_potato 於 2019-5-15 06:29 PM 發表有。我上年跟過。其實佢在元朗區,係專做區議員、街坊包團。
Thank you 你去過掂唔掂?覺得點呢?
作者: smallx2_potato    時間: 2019-5-18 09:21 AM

引用:
原帖由 Dada@@ 於 2019-5-17 03:25 PM 發表Thank you 你去過掂唔掂?覺得點呢?
暫時第一次跟在深圳出發的團,普普通通,都ok嘅
Copyright © 2003-2019 香港討論區