Board logo

標題: 唉………加拿大舊公司在香港開分公司 [打印本頁]

作者: 空中飛    時間: 2019-8-4 09:25 AM     標題: 唉………加拿大舊公司在香港開分公司

加拿大公司肯俾實權呀頭 至從佢話退休後 頂俾北韓新公司 佢就不放權俾呀頭 呀頭然在冇心機做了
作者: 菲律賓凸警    時間: 2019-8-4 09:30 AM

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: 空中飛    時間: 2019-8-4 09:34 AM

引用:
原帖由 菲律賓凸警 於 2019-8-4 09:30 AM 發表
北韓都有新公司
佢想行返佢既制度喎 叫股東投票 張員工改做自顧制度喎
作者: 菲律賓凸警    時間: 2019-8-4 10:10 AM

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: 空中飛    時間: 2019-8-4 10:24 AM

引用:
原帖由 菲律賓凸警 於 2019-8-4 10:10 AM 發表
嘩,咁班老細咪好著數
上次多得班清潔係公司除處屙屎 612投票果日先過5到渣 股東又爭小小愛公司心 公司現在開課程俾佢地讀 讀完夠愛公司心 十月就再投過了 公司又買定起漬水車 泥對付班清潔
作者: 菲律賓凸警    時間: 2019-8-4 10:30 AM

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
Copyright © 2003-2019 香港討論區