Board logo

標題: [Q&A] 問下澳門人二件事!!!!! [打印本頁]

作者: ac-onan     時間: 2021-2-5 10:03 AM

系米有隻蠔油好出名,可否介紹下!!!
第二件 依家澳門人去台灣要吾要隔離!兩地疫情好掂!冇咩確趁!
作者: mansonchung     時間: 2021-2-5 11:06 PM

引用:
原帖由 ac-onan 於 2021-2-5 10:03 AM 發表

系米有隻蠔油好出名,可否介紹下!!!
第二件 依家澳門人去台灣要吾要隔離!兩地疫情好掂!冇咩確趁!
以前最出名係二合蠔油

現在祗有台灣居民才可入境台灣(要在家獨自隔離)
澳門居民都不能入境台灣
作者: 明日會羊羊     時間: 2021-2-6 01:47 AM

多謝分享
作者: 401     時間: 2021-2-10 09:16 AM

細時坐大船過澳門, 碼頭就有蠔油賣, 已經唔記得咩名
作者: email2015     時間: 2021-2-27 12:34 AM

引用:
原帖由 mansonchung 於 5-2-2021 11:06 PM 發表


以前最出名係二合蠔油

現在祗有台灣居民才可入境台灣(要在家獨自隔離)
澳門居民都不能入境台灣
謝分享
Copyright © 2003-2021 香港討論區