Board logo

標題: [其他] 香港返左大陸,再去澳門 [打印本頁]

作者: dick07     時間: 2021-8-28 07:46 PM

香港返左大陸隔離,依家再珠海去澳門 洗唔洗隔離呢? 謝謝
作者: wasabili     時間: 2021-8-29 09:45 PM

我都想知,去珠海隔離14日後再去澳門,之後係咪唔使+7家居監察?
作者: 媽閣洗米草     時間: 2021-8-30 12:43 PM

引用:
原帖由 dick07 於 2021-8-28 07:46 PM 發表

香港返左大陸隔離,依家再珠海去澳門 洗唔洗隔離呢? 謝謝
唔洗再隔離七日內檢測報告就ok
作者: wasabili     時間: 2021-8-30 06:00 PM

引用:
原帖由 媽閣洗米草 於 2021-8-30 12:43 PM 發表


唔洗再隔離七日內檢測報告就ok
如果去珠海隔離14日後再去澳門,之後係咪唔使+7家居監察?
作者: 媽閣洗米草     時間: 2021-8-30 06:22 PM

引用:
原帖由 wasabili 於 2021-8-30 06:00 PM 發表


如果去珠海隔離14日後再去澳門,之後係咪唔使+7家居監察?
呢個問題就唔清楚 我六月深圳隔離就14日酒店然後我係去外省就居家7日

不過我諗就冇得咁爽14日珠海就直接去澳門唔洗7日居家

調轉頭諗如果情況許可之下不如直接澳門隔離14日好過 計番條數食住都會好過係大陸
作者: wasabili     時間: 2021-8-30 06:31 PM

thx ching
作者: 土上飛     時間: 2021-9-25 03:33 PM

唔洗隔離,可以去玩完先返香港
Copyright © 2003-2021 香港討論區