Board logo

標題: [Q&A] 請問有沒有九月份在澳門隔離完畢的師兄第13日的核酸報告有沒有上傳到澳康碼可用作過關之用? [打印本頁]

作者: 商界不安的香蕉     時間: 2021-9-14 11:17 PM

請問有沒有九月份在澳門隔離完畢的師兄第13日的核酸報告有沒有上傳到澳康碼可用作過關之用?
作者: 永不言敗888     時間: 2021-9-15 03:02 PM

年中去過,報告唔會上傳!
作者: 商界不安的香蕉     時間: 2021-9-15 03:04 PM

引用:
原帖由 永不言敗888 於 2021-9-15 03:02 PM 發表

年中去過,報告唔會上傳!
如果直接比$80去澳門核酸站做檢測,最快出報告係哪個呢?
作者: 永不言敗888     時間: 2021-9-15 03:19 PM

引用:
原帖由 商界不安的香蕉 於 2021-9-15 03:04 PM 發表


如果直接比$80去澳門核酸站做檢測,最快出報告係哪個呢?
當然80
作者: 商界不安的香蕉     時間: 2021-9-15 03:21 PM

引用:
原帖由 永不言敗888 於 2021-9-15 03:19 PM 發表


當然80
我是問邊個核酸站最快出報告?
作者: 永不言敗888     時間: 2021-9-15 03:47 PM

一樣吧!藝術館出都好快有
作者: andy6339     時間: 2021-9-18 12:43 PM

引用:
原帖由 商界不安的香蕉 於 2021-9-14 11:17 PM 發表

請問有沒有九月份在澳門隔離完畢的師兄第13日的核酸報告有沒有上傳到澳康碼可用作過關之用?
請問回港易 復完了,系澳門回港時還要系澳門做核酸嗎
Copyright © 2003-2021 香港討論區