Board logo

標題: ShopBack快閃優惠又嚟啦|10倍現金回贈等緊你 [打印本頁]

作者: 呢期最Jetso     時間: 2022-9-26 17:09

買嘢就梗係要買得抵!

--------------------
依加經ShopBack進入屈臣氏同百佳網店平台購物,即可享10%現金回贈,畀你邊買嘢邊拎現金回贈!
#ShopBackHK #ShopBack #網購 #現金回贈 #邊買邊賺 #精明消費今日開始 #百佳 #屈臣氏


圖片附件: 螢幕截圖 2022-09-26 下午5.05.45.png (2022-9-26 17:09, 132.96 KB) / 該附件被下載次數 1
https://www.discuss.com.hk/attachment.php?aid=13619681


Copyright © 2003-2023 香港討論區